x

Natur i byen

Pressemeddelelse 24. marts 2010

Et pilotprojekt i byerne i Vejle Kommune sætter fokus på, hvordan byernes grønne områder kan gøres mere bæredygtige og naturvenlige – til gavn for både plante- og dyreliv og for byens befolkning.

Naturen i Danmark er under pres fra mange sider: industrielt landbrug og skovdrift, industriarealer parcelhusudstykninger og vejanlæg er alt sammen med til at gøre levevilkårene sværere for planter og dyr.

Med projekt ”Natur i byen” sætter Grønt Forum i Vejle Kommune fokus på de muligheder, byerne har for at kompensere for presset på naturen ved at skabe natur- og miljøvenlige grønne områder inden for byzonen. Grønne områder, som ikke alene gavner naturen, men som også fremmer trivslen i dagligdagen for personale, beboere og byens befolkning.

Projektet går ud på at gennemføre et kursus for 25 repræsentanter for virksomheder, boligforeninger og parcelhusejere. Gennem workshops, udflugter og oplæg skal kurset give deltageren ny viden om, hvordan man skaber gode betingelser for planter og fugle. På kurset får deltagerne inspiration og idéer til, hvordan man kan beplante grønne arealer omkring virksomheder, boligblokke, byparker og veje, samtidig med at man skaber spændende udearealer, som kan udnyttes i pauser og fritid.

Som led i projektet vil Vejle Kommune stille et areal til rådighed, hvor deltagerne i løbet af projektet kan omsætte den teoretiske viden til praksis ved at beplante området.

Målet for Natur i byen er, at deltagerne efterfølgende omlægger hele eller dele af de udearealer, som de råder over, til mere naturvenlige grønne områder. Disse områder vil så i fremtiden kunne bruges som demonstrationsprojekter, så udviklingen kan spredes til resten af Danmarks byer.

Udover kurset munder projektet ud i en vejledning og en hjemmeside, som skal formidle viden og erfaring om, hvordan man skaber natur i byen, til hele landet.

Realdania bidrager til projektet med 163.000 kr., Friluftsrådet med 85.000 kr., mens den resterende finansiering af projektet skal skaffes fra andre fonde. Projektet forventes at kunne gå i gang efter sommerferien.

Om Grønt Forum

Grønt Forum blev etableret i 1997 på initiativ af Vejle Kommunes Natur- og Miljøforvaltning. Grønt Forum er en netværksorganisation for natur- og miljøinteresserede foreninger og borgere samt virksomheder i Vejle. Forummets formål er at engagere borgerne i udviklingen frem mod bæredygtige og mere natur- og miljøvenlige lokalsamfund.