x

Realdania og Institut for Økonomi styrker forskning i boligøkonomi

Pressemeddelelse 2. september 2010

Forskning i boligøkonomi skal have et løft, mener Realdania, der har doneret 1.750.000 kroner til Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Boligboblen og den finansielle krise har med al tydelighed vist, at boligøkonomi har stor betydning for samfundsøkonomien, og derfor ønsker Realdania nu gennem Boligøkonomisk Videncenter at styrke forskningen i boligøkonomi.

Helt konkret udmønter det sig i et bidrag på 1.750.000 kroner til Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, hvor pengene primært går til at etablere et ph.d.-forløb inden for forskningsfeltet.

Mere fokus på boligøkonomien
”Der er behov for at få mere forskningsmæssig viden om blandt andet den boligboble, som var med til at udløse recessionen. Økonomerne var ikke skarpe nok til at forudse boligprisernes galop,” mener sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

Realdania vil med etableringen af Boligøkonomisk Videncenter bidrage til at skabe bedre indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark, og centret ønsker derudover at puste til rekrutteringen af nye boligøkonomer ved universiteterne. Centret blev grundlagt som reaktion på den finansielle krise og har professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi som medlem af centrets Advisory Board.

”Forskning i boligøkonomi har ikke haft det store fokus i Danmark, og der er et stort behov for at styrke området,” siger Torben M. Andersen.

Vigtigt at forstå mekanismerne i boligmarkedet
Ifølge Torben M Andersen var udviklingen på ejerboligmarkedet før den finansielle krise karakteriseret af både store generelle prisstigninger og store geografiske forskelle.  De generelle prisstigninger oversteg klart, hvad der umiddelbart kunne forklares af de eksisterende boligprismodeller, og udviklingen er derfor blevet udlagt som en ”prisboble”.

”Det er af stor vigtighed både i relation til forståelsen af mekanismerne i boligmarkedet generelt, og i relation til den økonomiske politik specifikt, at få en bedre afklaring af mekanismerne bag boligprisdannelsen,” siger Torben M. Andersen.

Kulegravning af teoretiske og empiriske spørgsmål
Midlerne fra Realdania skal både anvendes til at kulegrave nogle teoretiske og empiriske spørgsmål i relation til mekanismerne bag boligprisdannelsen

De teoretiske udfordringer ligger primært i en modellering af forventningernes betydning for prisdannelsen og i at kunne modellere prisdannelsen mere disaggregeret. Dermed bliver det muligt, at håndtere geografiske forskelle og deres samspil.

”De empiriske udfordringer ligger i at udvikle bedre empiriske modeller for prisdannelsen. Dette er ikke mindst af betydning for den måde, boligmarkedet er indbygget i makroøkonomiske modeller som SMEC og ADAM. Det er velunderbygget, at boligmarkedet både påvirkes af den generelle økonomiske udvikling, men også har en stor betydning for denne udvikling. Det er derfor yderst vigtigt at forbedre ”boligblokken” i anvendte makromodeller,” siger Torben M. Andersen.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Institut for Økonomi, Aarhus Universitet