x

Ny bank ser dagens lys på Læsø

Pressemeddelelse 28. april 2010

Imens finanskrisen kradser ser en ny bank dagens lys på Læsø. En gruppe læsøboere og Realdania har nemlig i fællesskab valgt at oprette en særlig tangbank. Bankens formål er dog ikke at låne penge ud, men at sikre, at der altid er tang på øen til at lave nye tangtage, reparationer og vedligehold på de eksisterende tangtage.

Tangtagene på Læsø udgør en helt unik kulturarv, som man fra mange sider gør en stor indsats for at bevare. Det har i mange år ikke været muligt for læsøboerne at vedligeholde, reparere og nytænge med den tang som blæser op på øens kyster, idet ålegræsset – som tangen egentlig hedder – gennem flere årtier har været angrebet af en svampesygdom. Heldigvis har ålegræsset i Østersøområdet ikke været så hårdt angrebet, og det er nu fuldt restitueret. Derfor er det muligt at bjærge kvalitetstang fra sydsjællandske kyster, især omkring Bogø og Møn.

Det er baggrunden for den nye tangbank. Et netværk af landmænd er nu etableret som professionelle leverandører af ålegræs i rundballer. Landmændene har nu investeret i grej så de kan håndtere den nyopskyllede tang, brede den ud til tørring på græsmarker og efterfølgende presse den i rundballer og lagre den til videre transport til Læsø via lastbil.

Tangbanken formål er til enhver tid at sikre, at der forefindes et stort lager af kvalitetstang på Læsø, således at en lang række bevaringsprojekter kan erhverve tang fra banken. Bankens egenkapital er et lager på 100 tons tang, som indgår som buffer ved køb og salg af tang. Via Tangbankens virke er der skabt et fundament for en fornuftig markedspris på ålegræsset.

Poul Christensen, Læsø Tangbank fortæller: ”For Læsøs gamle gårde er godt ålegræs lige så meget værd som guld, og så var det nærliggende at kalde et tangdepot for en tangbank. Nu kan alle som vil bevare deres tangtag købe kvalitetstang, som både dur til nyt tag og vedligehold af det gamle.”

Realdania støtter projektet med 500.000 kr., og projektleder Eske Møller siger: ”Læsøs tangtage er en enestående del af vores fælles kulturarv. Med den nye tangbank sikrer vi leverancer af brugbart tang, og dermed får læsøboerne mulighed at sikre det gamle håndværk og bevare den unikke byggestil på Læsø.”

Realdania har tidligere støttet bevaringen af Læsøs tangtage, hvor man som pilotprojekt i 2008 tængede et lille fårehus på Rønnerne. Derudover har Realdanias datterselskab Realea netop købt Kalines hus på Læsø, der er et fredet tanghus fra 1865. På husets nabogrund vil man opføre et nyt hus tænget med tang, og dermed videreføre den gamle byggetradition.

Se mere om Læsøs tangtage og tangbanken på www.tangtag.dk