x

3-årigt projekt sætter spot på de tidlige faser i byggeriet

Pressemeddelelse 13. april 2010

Bygherreforeningen har udsendt nedenstående pressemeddelelse:

3-årigt projekt sætter spot på de tidlige faser i byggeriet

Med projektet ’Fra idé til byggeprogram – værdiskabelse i bygherrens tidlige processer’ tager Bygherreforeningen nu hul på bygherrens rolle i de tidlige faser af et byggeprojekt – fra den første idé opstår til det færdige byggeprogram ligger klar. De professionelle bygherrer har længe efterlyst bedre overblik over metoder og værktøjer til at håndtere de helt tidlige faser i byggeprojekter for at maksimere værdiskabelsen i byggeriet. De indledende faser har ikke tidligere været analyseret og beskrevet ud fra en bygherrevinkel.

"Kvalificering af bygherren og dennes beslutninger er centralt for opnåelsen af bedre byggeri – og et vigtigt tema også for Realdania. Analyserne og beslutningerne i de tidlige faser i byggeprocessen er meget afgørende for det videre forløb frem mod byggeriets udførelse, idet der her fastlægges rammer for en lang række vigtige bygherrebeslutninger fx brugerbehov, finansiering, organisering og udbud. Det er derfor yderst relevant at sætte fokus på forløbet fra idé til programmering," siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

Hospitalsbyggeri som case

For at komme hele vejen rundt om de tidlige faser af et byggeprojekt – også kaldet programmeringsfasen – er projektet delt op i fem hovedaktiviteter. En vigtig case er hospitalsbyggeri, som eksempel på byggeri med høj kompleksitet. Hovedaktiviteterne handler fx om at udvikle metoder til analyser, observationer og involvering af brugere, at bruge digitale medier heri 3D-visualisering til brugerinvolvering, at skabe ’communities’ (praksisfællesskaber) samt at udvikle metoder til at finde frem til politikeres, leverandørers og driftsfolks forskellige mål og ønsker for byggeri.

"Vi har store forventninger til projektet og har længe ønsket at komme i dybden med fasen fra idé til byggeprogram, da vi tror, at metoder til at udvikle systematiske analyser fx brugeranalyser kan være med til at skabe mere værdi i byggeriet. Med en forbedring af de tidlige faser bliver det også muligt at forbedre samarbejdet mellem parterne i byggeprocessen. Vi har fået stor opbakning til projektet, og vores samarbejdspartnere vil investere mange ressourcer i projektet", siger direktør i Bygherreforeningen Henrik Bang, der er formand for projektets styregruppe.

Webportal til hele branchen

Selve formidlingen af metoderne - til at arbejde målrettet og systematisk med programmeringsfasen i et byggeprojekt - er prioriteret højt. Derfor er udviklingen af en webportal et af de første punkter på projektets ’to do liste’.

"Hele ideen med projektet er at give bygherrerne nogle værktøjer til at opkvalificere arbejdet med de tidlige faser. Vi har mere end 1200 fagpersoner i vores medlemsvirksomheder, som vi gerne vil have til at engagere sig, derudover vil vi selvfølgelig også gerne i dialog med byggesektorens øvrige parter. Vi har derfor valgt at udvikle en webportal for at skabe en så effektiv og dynamisk kommunikation som muligt. Derudover består projektets følgegruppe af repræsentanter fra mange af byggeriets parter, så projektet kommer til at repræsentere mange af byggebranchens aktører", fortæller udviklingschef i Bygherreforeningen Hanne Ullum, der leder projektet.

Organisation og samarbejdspartnere

Projektet får økonomisk støtte fra Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation. Derudover bidrager EMCON, PLH Arkitekter, Rambøll Danmark, Region Hovedstaden og WITRAZ arkitekter som samarbejdspartnere. Projektets styregruppe består af en bred vifte af medlemmer af Bygherreforeningen, og følgegruppen repræsenterer mange af byggebranchens øvrige parter.