x

Unge uden netværk bliver boligmarkedets tabere

Pressemeddelelse 24. juni 2010

Et voksende antal unge får sværere ved at klare sig på boligmarkedet. Mens mange får en bolig gennem deres netværk, familie eller venner, står en gruppe unge, der hverken har penge eller netværk, tilbage med usikre lejemål eller i forvejen belastede kollegier. Og den gruppe vil vokse, hvis ikke der kommer politiske løsninger på det voksende behov for boliger til unge. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd.

Ungdomsårgangene stiger, så der om blot få år vil være 100.000 flere unge end i dag. Samtidig bliver der færre boliger, som er økonomisk tilgængelige for unge på SU. Der bliver bygget færre offentligt støttede kollegie- og ungdomsboliger end for blot fem år siden. Mange små lejligheder i storbyerne bliver renoveret og stiger så meget i pris, at studerende ikke kan betale dem. Internationale studerende fylder stadig flere værelser på kollegierne, og det private byggeri er gået ned i gear.

DSK har gennemført en undersøgelse, hvor 3.200 elever og studerende i Hovedstadsområdet og Århus har beskrevet deres boligforhold og erfaringer på boligmarkedet. En af undersøgelsens konklusioner er, at et begrænset udbud af boliger til unge vil gøre de ringest stillede unge til tabere på både bolig- og uddannelsesmarkedet.

DSK’s undersøgelse viser, at mange unge finder bolig på det private marked gennem deres netværk, familie eller venner. Men en stor gruppe af studerende står tilbage med usikre fremlejede lejligheder og værelser på i forvejen udsatte kollegier. Disse boligformer giver ikke de unge ordentlige rammer til at kunne gennemføre deres uddannelse. Så når boligmarkedet bliver mere presset, kan en voksende del af de unge, der ikke har pengene eller forbindelserne til at få en god bolig, se frem til at blive fastlåst i de ringeste boliger og de dårligste uddannelsesvilkår.

”Situationen kalder på politiske løsninger”, udtaler DSK’s formand Troels Bo Knudsen. ”Der er brug for en meget stærkere offentlig koordination og planlægning af, hvordan der sikres nok boliger til unge. Og så bør der være bedre rådgivning til de unge, der skal finde bolig i storbyerne.”

DSK afholder pressemøde om 2009-Boligundersøgelsen torsdag d. 24. juni kl. 12.00 hos Danske Studerendes Fællesråd, H. C. Andersens Boulevard 51, st. tv.

2009-Boligundersøgelsen er gennemført i samarbejde med UngdommensAnalyseEnhed og med økonomisk støtte fra DISfonden, Realdania, Dansk Ungdomskollegiefond, Oticon Fonden, Centralindstillingsudvalget, Dansk Magisterforening, BUPL, Byggefagenes Samvirke, PROSA STUD, FOA Århus og LO Århus.

Om Danske elever og Studerendes Kollegieråd  

DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd er studieorganisationernes boligtænketank.

UngdommensAnalyseEnhed er en selvstændig enhed tilknyttet Danske Studerendes Fællesråd med specialisering i undersøgelser, analyser og oplysning omkring unge og uddannelsessøgendes vilkår. Enheden finansieres af projektbevillinger fra eksterne bevillingsgivere.  

Pressemeddelelse udsendt af Danske elever og Studerendes Kollegieråd