x

Faseskift er nøglen til bedre byggeprocesser

Pressemeddelelse

20. maj 2010

Brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces igangsætter nu fire projekter, der skal forbedre byggeprocessens faseskift på tværs af branchen. Her ligger nøglen nemlig til at skabe bedre processer og dermed mere værdi for kunder og samfund. Projekterne gennemføres med støtte fra Realdania frem til 2013.

I dag går meget viden og værdi tabt i byggeprocesser. Blandt andet fordi byggeriet bliver mere og mere specialiseret og industrialiseret. Det udfordrer byggeriets traditionelle fasemodel, og det kræver, at man finder nye måder at arbejde på, hvis der skal skabes værdi i byggeprocessen. Derfor peger alle byggeriets parter – på tværs af faglige og organisatoriske skel – på byggeprocessens faseskift som et vigtigt indsatsområde. Og det er den udfordring, som initiativet Værdiskabende Byggeproces nu sætter fokus på med fire konkrete projekter, som skal undersøge, hvordan faseskift kan optimeres,

”Der er brug for en målrettet indsats, hvis vi skal skabe bedre byggeprocesser og dermed en byggebranche, som skaber mere værdi,” siger Christian Lerche, formand for Værdiskabende Byggeproces og fortsætter: ”Ved at styrke værdiskabelsen i et byggeprojekt kan man bedre understøtte og fastholde kvaliteten i det. Og det er til gavn for alle. Også for samfundet som helhed – og det gælder både med hensyn til økonomi, trivsel og oplevelse. Derfor går vi nu i gang med at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge en byggeproces, hvor alle parter oplever og bidrager til værdiskabelse.”

Værdiskabende Byggeproces vil i samarbejde med branchen udarbejde nye værktøjer og metoder, som er baseret på en ny procesforståelse. De fire projekter, fokuserer på at forbedre processen og grænsefladerne mellem byggeriets parter i hvert af byggeriets faseskift. Det gælder:

  • Fra programmering til projektering
  • Fra projekterende til projekterende leverandører og -entreprenører
  • Fra projektering til udførelse
  • Fra udførelse til drift

Arbejdet i projekterne tilrettelægges, så der arbejdes på tværs om løsninger og ideer, der kan bruges i flere forskellige faseskift.

Sekretariatsleder i Værdiskabende Byggeproces Rolf Simonsen forklarer: ”Forbindelserne hen over faseskiftene skal styrkes for at opnå processuelle optimeringer. Vi skal bl.a. have udviklet metoder og processer om kommunikation, brug af workshops, samprojektering, produktionsforberedelse, inddragelse af kompetencer på tværs af faser, samarbejde med driftsfolk og brugere og meget andet.”

Byggeriets parter vil kunne hente information om resultaterne af de fire projekter via praktiske vejledninger og via hjemmesiden www.vaerdibyg.dk, som løbende bliver opdateret med information om projekterne.

Lennie Clausen, projektleder i Realdania siger om initiativet: ”For Realdania er det meget positivt, at mange af byggeriets væsentligste parter er med i projekterne. Det viser, at der er en vilje i branchen til at løse de fælles problemer. Den brede interessentkreds bag projekterne repræsenterer også en stor del af byggeriets virksomheder. Det giver gode betingelser for, at resultaterne også formidles og forankres i praksis.”

Om Værdiskabende Byggeproces

Værdiskabende Byggeproces består af BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggematerialer, FRI og TEKNIQ og blev oprettet i 2008. Formålet er dels at gøre byggesektorens virksomheder i stand til at levere høj værdi og dels i tæt samspil med praktikere at identificere fælles brancheudfordringer, som kræver, at man finder løsninger i fælles flok.

Pressemeddelelsen er udsendt af Værdiskabende Byggeproces.