x

Et fælles videncenter for hele byggesektoren

Pressemeddelelse 14. oktober 2010

Som tovholder i byggeriets nye videncenter inviterer bips alle parter til at bidrage til det arbejde, som nu sættes i gang

Huse bygges ikke af mursten alene. Byggerier opføres på kreativitet og viden, hvilket konkret udmønter sig ved kolossale mængder data, tegninger og specifikationer, som byggesagen igennem udveksles og behandles af de mange forskellige parter, der medvirker.

At effektivisere disse informationsstrømme er nøglen til at forbedre byggeriets produktivitet. Midlet hertil er fælles standarder og nye digitale værktøjer. Og den udvikling får i de kommende år et markant skub med etableringen af et nyt videncenter, der skal fremme digitalisering og øget produktivitet i dansk byggeri.

Opgaven med at etablere og drive det nye videncenter er lagt i hænderne på et partnerskab under ledelse af foreningen bips. Som det eneste forum, der forener alle led i byggeriets værdikæde, har bips i forvejen en nøglerolle med at skabe fælles standarder, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Fokus på gevinster og brugerbehov

I det kommende videncenter vil bips samarbejde med byggeriets organisationer, Dansk Standard, Rudersdal kommune, DTU Byg samt HiH-Århus Universitet. Gennem disse partnere vil Videncenteret opbygge netværk ind i de respektive baglande, sådan at byggesektorens virksomheder og uddannelser, kommuner, regioner og offentlige bygherrer alle inviteres med i den proces, som nu sættes i gang.

Netop denne brede, inkluderende netværksmodel udtrykker grundtanken bag det kommende videncenter, fremhæver sekretariatsleder i bips, Gunnar Friborg:

”Vi vil gennem omhyggelig analyse udvælge de indsatsområder, hvor standardisering vil skabe allermest værdi. Men det er byggeriets, bygherrernes og driftsherrernes behov, der bliver retningsgivende for videncenterets aktiviteter. Derfor er det en stor gevinst for det kommende videncenter, at vi har hele værdikæden med. Og vi vil arbejde for at inddrage alle parter, som ønsker at bidrage til den proces”, siger Gunnar Friborg.

En kraftfuld satsning

Han glæder sig samtidig over, at Realdania har valgt at være med til at etablere grundlaget for det kommende videncenter. Hos Realdania ser projektleder Lennie Clausen det som en naturlig videreførelse af fondens engagement i Det Digitale Byggeri:

”Vi glæder os over, at de senere års mange tiltag for at digitalisere og øge byggeriets produktivitet med det nye videncenter kan blive fulgt til dørs med en kraftfuld satsning, som sikrer de investereringer, der allerede er gjort – og som samtidig inddrager byggesektoren bredt i en koordineret udvikling i de kommende år.”

Lennie Clausen understreger, at Realdanias bevilling på 7 mio. kr er øremærket afprøvning af de digitale standarder og værktøjer, der udvikles:

”Det er vigtigt at digitaliseringen kommer ud på byggepladsen og ind i byggeriets hverdag. Derfor lægger vi stor vægt på, at der sker en grundig test og evaluering af de nye værktøjer og metoder – ikke bare for at sikre, at de virker og giver de forventede fordele, men nok så vigtigt for at sikre, at byggesektorens virksomheder tager ejerskab over de nye løsninger og arbejder aktivt for at indarbejde dem i deres hverdag”.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af foreningen bips