x

Hvordan kan Vikingeskibshallen sikres for fremtiden?

Pressemeddelelse 1. oktober 2010

Betonen smuldrer, taget er utæt og glasfacaderne er i en sørgelig forfatning. Vikingeskibshallen i Roskilde, der blev indviet i juni 1969, har trængt til en gennemgribende restaurering i mange år. Allerede i 1989 blev der gennemført omfattende forsøg på at stoppe forfaldet, men siden er det blot gået ned ad bakke for den fredede bygning.

Det har været kendt længe, men nu sættes der handling bag. Snart går ingeniører og arkitekter i gang med at analysere mulige løsninger for Vikingeskibshallens restaurering.

Med støtte fra Realdania og i samarbejde med Teknologisk Institut og arkitekt Henrik Terkelsen, går Vikingeskibsmuseet nu i gang med en foranalyse, som skal afdække mulighederne for en restaurering af Vikingeskibshallens betonkontruktioner og betonflader, og finde ud af hvad det koster at bringe bygningen på fode igen.

”Vikingeskibsmuseet har haft en restaurering af Vikingeskibshallen på ønskesedlen i mange år, og bygningens tilstand har været genstand for mange møder og overvejelser. Nu ser det endelig ud til at der sker noget”, fortæller museets direktør Tinna Damgaard Sørensen.

Teknologisk Institut besidder den nødvendige forskningsekspertise og har adgang til den nyeste viden indenfor betonrestaureringer på såvel nationalt som internationalt plan.

Det forventes at tage tre til fire måneder at gennemføre forundersøgelsen og først herefter vil det være muligt at vurdere de bygningsmæssige og økonomiske initiativer. Målet er altså at bygningen bliver restaureret og samtidig sikret mod fremtidigt forfald, eller i det mindste nedsætte hastigheden i det fremtidige forfald mærkbart.

Realdanias projektleder Eske Møller udtaler: ”Realdania er gået ind i forprojektet til restaurering af Vikingeskibshallen, fordi det giver os indsigt i, hvilke muligheder der er for at løse blandt andet betonproblematikken – muligheder der rækker ud over problemerne på Vikingeskibsmuseet, men som kan bruges i mange andre projekter på dansk og internationalt plan.”

I 1997 blev Vikingeskibshallen fredet. I begrundelsen for fredningen hedder det blandt andet at der er tale om ”…et bygningsanlæg, der ved sin helhedskarakter og landskabelige placering repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år”. Men allerede på fredningstidspunktet var bygningen i forfald.

Arkitektfirmaet Erik Møller Arkitekter indgår i projektet med rådgivning og sikring af de arkitektoniske og fredningsmæssige udfordringer. Arkitekt Henrik Terkelsen har et mangeårigt kendskab til både Vikingeskibshallen og museet generelt. Det var således Henrik Terkelsen som stod bag tegningen af museumsø og -havn, som åbnede i 1997.

Fakta om Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen, tegnet af professor Erik Christian Sørensen, ligger smukt ud til Roskilde Fjord. Bygningen blev opført til udstilling af de fem vikingeskibe fra Roskilde Fjord og blev fredet i 1997.

Museets faste udstilling består af de fem Skuldelevskibe og fortæller skibenes historie samt historien om Nordens maritime eventyr i vikingetiden.

Den nuværende særudstilling Havhingsten fra Glendalough - fra drøm til virkelighed  formidler forsøgsrejsen 2007-2008, hvor langskibet sejlede fra Roskilde til Dublin og retur. Havhingsten er museets rekonstruktion af langskibet Skuldelev 2.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Vikingeskibsmuseet