x

Arkitekter skal tegne energirigtigt

Pressemeddelelse 6. juni 2011

Energiforbruget i nybyggeri skal reduceres med op til 75 pct. i 2020. Dermed får også arkitekter nye udfordringer. Ny rapport inspirerer arkitekter til at tegne bygninger med lavt energiforbrug og sundt indeklima.

I de kommende år skærpes kravene til energiforbruget i nybyggeriet ganske betydeligt. Målet er en samlet reduktion i energiforbruget i nybyggeriet på 75 pct. i 2020 i forhold til 2006-niveauet, og allerede dette forår lanceres en ny frivillig energiklasse, der lever op til 2020-kravene.

Finn Lauritzen, direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen:

"- Vi stiller stadig skrappere krav til byggeriet og dermed også til de arkitekter, der tegner husene. Allerede de første valg, som arkitekter træffer tidligt i designprocessen, har afgørende betydning for bygningens energiforbrug og indeklima. Derfor giver vi nu konkrete eksempler på, hvordan arkitekturen kan kombinere energibesparelser med brugernes ønsker til komfort, funktion og æstetik."

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania sætter med en ny publikation "Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi" fokus på, hvordan arkitekturens grundlæggende komponenter kan bruges som et redskab til at opnå energibesparelser og et godt indeklima i byggeriet.

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania:

"- Der er efterhånden høstet en del erfaringer fra lavenergibyggeri i Danmark og i udlandet. Med denne publikation er disse erfaringer blevet samlet og bearbejdet til konkrete strategier for, hvordan arkitektoniske virkemidler - såsom bygningsform og funktionsfordeling i forhold til solen - kan reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet og brugernes komfort. Vi håber, at publikationen kan være til inspiration for arkitekter, bygherrer og rådgivere i byggeriet i øvrigt."

Publikationen er finansieret af Realdania og udarbejdet af seniorforsker Rob Marsh fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, med sparring fra en række andre eksperter inden for arkitektur, energi og indeklima.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen