x

Kvalitetsstempel til byens grønne rum

Pressemeddelelse 13. april 2011

Strandene har deres blå flag, og hotellerne deres stjerner. Nu får byernes offentlige grønne rum også en mærkningsordning, der skal gøre det lettere at fvinde grønne områder af høj kvalitet. Bag initiativet står det fælles nordiske projekt Green Space Award.

En ny, nordisk forankret certificeringsordning for byens rekreative grønne områder skal gøre det lettere for lokalsamfund, friluftsliv, borgere og turister at finde frem til grønne områder af høj oplevelsesmæssig og rekreativ værdi.

Initiativet til certificeringsordningen kommer fra Green Space Award, en sammenslutning af 27 forskellige aktører og interessenter i Norden, der arbejder med grønne byrum. Målet er at opstille et sæt kriterier for gode grønne områder i byerne og dermed fremme og markedsføre grønne områder med høj livskvalitet i bymiljøet, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Lene Holm, formand for Kommunale Park- og Naturforvaltere, der er en del af Green Space Award, siger:

”I Norden har vi en fælles forståelse af vigtigheden af ude- og friluftsliv, respekt for lokale karakterer og kvaliteter, kombineret med en høj tradition for design og arkitektur og et vedvarende fokus på fællesskab og lige rettigheder. Samtidig oplever vi, at vi står overfor nogle af de samme udfordringer og derfor kan lære af hinandens løsninger.”

Projektet gennemføres i samarbejde med Skov & Landskab på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Herfra siger forskningschef Kjell Nilsson:

”Vi er glade for, at Green Space Award med bevillingen fra Realdania kommer i gang. Forskningen kan bidrage med nyeste viden på internationalt niveau. Vi glæder os til at omsætte denne viden til konkrete og brugbare kriterier på nordisk plan sammen med de øvrige partnere i projektet. Denne mere integrerede måde at arbejde på er ny for alle, og vi har stor tiltro til, at det vil skabe værdi.”

Realdania har ydet et tilskud på 550.000 kr. til projektet, og projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa ser frem til at få udviklet en certificeringsordning, som kan være med til at styrke de offentlige grønne byrum: 

”Med en fælles nordisk mærkningsordning får vi sat fokus på de grønne og rekreative områder og deres betydning for livskvaliteten i byerne. Samtidig bliver vi klogere på, hvordan vi kan løfte kvaliteten af de grønne områder - til glæde for alle byboere og besøgende i byerne.”

Ud over Realdanias tilskud har projektet tidligere fået en tilsvarende bevilling af Tips- og Lottomidler fra Friluftsrådet.

Projektets samlede økonomi er på godt 2 mio. kr. og forventes afsluttet i sidste halvdel af 2012.