x

Er der grobund for et Innovation Center i Horsens?

Pressemeddelelse 23. august 2011

Hvordan kan man gøre det mere attraktivt for børn og unge at læse naturvidenskab og tekniske fag? Realdania gennemfører i samarbejde med Energi Horsens Fonden en forundersøgelse af et Innovation Center i Horsens, der skal bygge bro mellem uddannelse, innovation og erhvervsliv.

Fremtidens bolig skal være konceptrammen om et kommende Innovation Center, som Realdania og Energi Horsens Fonden nu undersøger mulighederne for at etablere i Horsens. Målet er at øge interessen blandt børn og unge for at uddanne sig inden for naturvidenskab og teknik og samtidig stimulere det lokale erhvervslivs innovationsmiljø gennem samspil med uddannelsesinstitutioner i området.

Mere konkret skal man på centret kunne opleve en virkelighedstro formidling af alt det inden for innovation og bæredygtighed i hjemmet, som naturvidenskabelige og tekniske fag kan bruges til.

Den overordnede vision er på den måde at bygge bro mellem uddannelse, innovation og erhvervsliv. Det er også tanken, at Innovation Center kan bidrage til at udvikle Horsens som industriby inden for højteknologi, som har en lang industritradition, der nu bygges videre på i kraft af centret. I øvrigt er planen at placere Innovation Center tæt ved det nuværende Danmarks Industrimuseum i Horsens, sådan at centret kan drives i tæt samarbejde med museet, som i stor udstrækning er drives af frivillige ildsjæle.

Forundersøgelsen består konkret i udarbejdelsen af en masterplan og en forretningsplan og gennemføres i 2011.