x

Tom bygning + Givrum.nu = Kreativ byudvikling

Pressemeddelelse 23. maj 2011

Hvordan kan man udvikle tomme og nedbrudte bygninger til små kreative oaser, der kan gøre en forskel i byudvikling og kvarterløftsprojekter? Givrum.nu, der støttes af Realdania, stiller skarpt på dette spørgsmål med konferencen Think Space og på deres nye hjemmeside.

Think Space, en konference om kreativ byudvikling
Den 18. til 20. august afholder Givrum.nu konferencen Think Space i en gammel malingfabrik på Prags Boulevard 43. Konferencen handler om, hvordan man kan bruge tomme bygninger som en aktiv og positiv ressource i udviklingen af vores byer. På Think Space præsenterer Givrum.nu et spændende program med profiler indenfor byudvikling, bl.a. Tim Jones, direktør for Artscape i Canada og Daniela Brahms, kunstner & medstifter af ExRotaprint i Tyskland. Konferencen består af taler, workshops og kunstneriske indslag og henvender sig til alle, der arbejder professionelt, politisk og græsrodsbaseret med byen.

Hvad kan ibrugtagninger?
I en tid hvor produktionserhverv rykker teltpløkkerne op og flytter østpå, står vi tilbage med massevis af tomme kvadratmeter i de gamle industribygninger. Samtidig oplever Danmark et boom i små kreative virksomheder og organisationer, der mangler rum at udfolde sig på. At tage gamle tomme bygninger i brug er et regnestykke, der ender i plus for både ejere, brugere, lokale beboere og kommuner. Ejeren af bygningen sparer penge på vedligeholdelse, brugerne får et sted at arbejde og de berørte bydele oplever, at bygningen nu bidrager med liv og nye aktiviteter i deres kvarter.

www.givrum.nu, en urban værktøjskasse
Givrum.nu, har netop blændet op for en ny hjemmeside www.givrum.nu. Her kan ejere af tomme bygninger, og folk der gerne vil tage tomme bygninger i brug finde råd, vejledning og eksempler på, hvordan tomme bygninger kan udnyttes til fordel for alle parter. Hjemmesiden er et praktisk værktøj, som Givrum.nu håber vil inspirere endnu flere ejere, potentielle brugere og interessenter til at udbrede ibrugtagning af tomme bygninger.

FAKTA

Om Think Space

Tid: Den 18.-20. august 2011

Sted: Prags Boulevard 43, 2300 København S

Tilmeldingsfrist: Den 12. august 2011

Pris: 1.250 kr. (studerende 500 kr.)

Tilmelding & spørgsmål: thinkspace@givrum.nu

Udpluk fra programmet:

  • Tim Jones, direktør for Artscape (CA)
  • Daniela Brahms, kunstner & medstifter af ExRotaprint (DE) 
  • Eddie Bridgeman, leder af Meanwhile Space (UK)
  • Tina Saaby, Københavns stadsarkitekt (DK)
  • John Pløger, lektor på RUC (DK)
  • Supertanker, urbant forskningsnetværk (DK)
  • Anne Nørgård, strategisk planlægger Carlsbergbyen, (DK)

Se det fulde program på:  www.givrum.nu/thinkspace

Om Givrum.nu

Givrum.nu arbejder for ibrugtagning af tomme bygninger til kulturelle og sociale formål. Givrum.nu formidler og organiserer kontakten mellem ejere og brugere og sørger for at den midlertidige brug af bygningen fungerer effektivt og gnidningsfrit.

www.givrum.nu fungerer som et videns- og erfaringsdelingsværktøj, hvor brugere, bygningsejere og andre interessenter vil kunne finde og udveksle viden om brugen af tomme bygninger.

Givrum.nu er støttet af Realdania.