x

Industriens bygningsarv – fra hårdt arbejde til oplevelser og nyt liv!

Pressemeddelelse 9. februar 2011

Igennem de seneste årtier har danskerne i stigende grad fået øjnene op for kvaliteterne i industriens bygninger, og over hele landet findes eksempler på fabrikker og produktionsanlæg, der før lå øde hen, men som nu er base for nyt liv og aktiviteter. For at styrke denne udvikling har Realdania igangsat et projekt, der har kortlagt og beskrevet industriens bygningsarv i Danmark fra 1840 til 1975 og skabt ny viden om bæredygtig genanvendelse.

Hjælp til genanvendelse

Resultatet kan opleves på hjemmesiden for bygningskultur 2015. Her kan kommuner og ejere læse om de muligheder og udfordringer der knytter sig til genanvendelse af industriarv, finde viden om industriarkitekturens bevarings- og genanvendelsesværdier, og lade sig inspirere af mange gode eksempler på genanvendt industri fra Danmark og udlandet. Samtidig indeholder hjemmesiden en kortlægning af danske industribygninger.

”Vi vil gerne inspirere planlæggere, byggesagsbehandlere, ejere og politikere i hele landet med ny viden om industriens helt særlige bygningsarv og synliggøre det enorme potentiale, der er gemt her,” fortæller Eske Møller, projektleder i Realdania.

"Industriens bygninger og anlæg er vigtige vidnesbyrd om udviklingen i det danske samfund. Når industriarven flere steder genanvendes bliver den en katalysator for forandringen fra industrisamfund til oplevelses- og videnssamfund. For eksempel når det gælder om at skabe blandede bydele med boliger, butikker, kontorer eller kulturinstitutioner med mangfoldigt liv døgnet rundt, rummer gamle industribygninger og -kvarterer ofte et potentiale. Tænk bare på Brandts i Odense eller Spinderihallerne i Vejle," uddyber Eske Møller.

Industribygninger som kilde til stolthed, velfærd og udvikling

Både i Danmark og i udlandet findes mange eksempler på, at genanvendte industribygninger er blevet en kilde til lokal stolthed, velfærd og udvikling. I nogle tilfælde i kraft af bygningernes centrale placering nær infrastruktur som havn og jernbane, i andre tilfælde fordi industrianlæggenes store, rå rum kan favne både nye funktioner og gamle historier og tiltrække tilflyttere, erhverv og kreative miljøer.

Med hjemmesiden har Realdania nu skabt et samlet overblik over industriens bygningsarv i Danmark og de udviklingsmuligheder der ligger i genanvendt og omdannet industri.

FAKTA

Projektet er initieret og finansieret af Realdania og er blevet gennemført af Dansk Bygningsarv i 2010. Med projektet 'Industriens Bygningsarv’ har Dansk Bygningsarv blandt andet undersøgt:

  • Hvad karakteriserer industriens bygningsarv i Danmark, hvad er omfanget og hvor er den lokaliseret? 
  • Hvilke typer af industribygninger og -områder kan identificeres? Hvad er typernes væsentligste bevaringsværdier og hvilke har potentiale for at blive genanvendt? 
  • Hvilke udfordringer og muligheder er forbundet med at udvikle industribygninger og -områder? 
  • Hvordan bidrager genanvendelse af industribygninger som løftestang i udvikling af byer og områder? 

Projektet er blevet fulgt af en følgegruppe bestående af udvalgte eksperter: Caspar Jørgensen (Kulturarvsstyrelsen), Henrik Harnow (Odense Bymuseum), Thomas Birket-Smith (Aalborg Kommune), Ellen Braae (Skov & Landskab, Københavns Universitet) og Kristian Isager (Isager Arkitekter). Eksperternes løbende faglige input og rådgivning har været af stor værdi for projektet. 

Tre inspirerende eksempler på genanvendt industri:

  • Remisen i Brande: Lokomotivværksted er genanvendt som kultur- og konferencecenter. Indretningen af remisen tager udgangspunkt i eksisterende rustikke rum med installationer, så man fortsat kan fornemme historien fra bygningens remise-funktion
  • Spinderierne i Vejle: Vejles over 100 år gamle bomuldsspinderi er genåbnet som center for kultur og erhverv. Ombygningen af spinderihallerne er sket med afsæt i bygningernes historie.
  • Godsbanen i Århus: Det nedlagte godsbaneterræn i Århus bliver over de næste år omdannet til et moderne bykvarter, og den gamle godsbanegård får nyt liv som knudepunkt for byens kultur- og fritidsliv.