x

Ny åben innovationsplatform skal skabe øget innovation i byggeriet

Pressemeddelelse 21. november 2011

Innosite.dk er en åben innovationsplatform, som knytter aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode idéer. Platformen, der går i luften i dag, er den første i Danmark, som er målrettet åben innovation i byggeriet. Målet er at udvikle nye løsninger i et samspil mellem forskellige fagligheder og brancher. Innosite.dk er et initiativ fra Realdania i partnerskab med Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) og med Dansk Arkitektur Center som operatør.

Innovation i den danske byggebranche halter bagud, når man sammenligner med andre sektorer. De gode idéer er der dog, men udfordringen er, at de for sjældent omsættes til nye løsninger, produkter og metoder, som rækker ud over det enkelte byggeprojekt. Derfor er der brug for nye innovationsmetoder og -platforme, som kan styrke virksomhedernes udviklingsprocesser og styrke innovation og videndeling i byggeriet. Én metode er at åbne for viden udefra, og hvor det er samarbejde og videndeling mellem mange forskellige aktører og brancher, der driver udviklingen. 

"Med Innosite.dk er der en unik mulighed for - gennem videndeling og dialog - at styrke innovationen i den danske byggebranche. Styrket innovation og nytænkning er en af vejene til at få vendt den lave produktivitet i byggeriet. Byggebranchen kommer i fremtiden til at spille en vigtig rolle i udviklingen af nye løsninger til fx energirigtigt og bæredygtigt byggeri, og Innosite.dk er en platform, hvor sådanne løsninger kan udvikles," siger Søren Tegen Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen). 

Innosite.dk er en åben innovationsplatform, hvor udfordringer og løsninger knyttes sammen på en online platform skabt ud fra idéen om åben innovation. Det vil sige, at virksomheder og organisationer inddrager ekstern viden i deres udviklingsprocesser og dermed skaber innovative løsninger i et samarbejde mellem forskellige aktører.

”Byggebranchen er afhængig af et bredt samarbejde, men det er også en branche, der generelt ikke er åben i sin tilgang til innovation. Vi håber, at Innosite.dk kan være med til at skabe et attraktivt og åbent innovationsmiljø i byggeriet, og at platformen kan være med til at synliggøre nogle af de muligheder, der kan udvikle den danske byggebranche,” siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

Udviklingsopgaverne udbydes i konkurrencer, hvor sitets brugere kommer med idéer, forslag og løsninger på virksomhedernes udfordringer og problemstillinger. Løsningerne bedømmes efterfølgende af en jury, som præmierer det bedste forslag med kontanter eller muligheden for realisering, produktion eller videreudvikling.

Den første konkurrence præsenteret på Innosite.dk er udskrevet af Grundejernes Investeringsfond (GI) og handler om at skabe bedre livsvilkår i det eksisterende byggeri. Her bliver sitets brugere spurgt om, hvad de vil forandre, og hvordan de vil gøre det, hvis de forestiller sig, at behovet for (energi-)renovering af vores eksisterende boligmasse giver os adgang til at redefinere vore boliger, bygninger og byer. Med konkurrencen er GI de første til at bruge Innosite.dk til at skabe en åben udviklingsproces. De bedste forslag præmieres med op til 25.000 kr.

Fakta

På Innosite.dk er det netværket af brugere, der kommer med idéer, forslag og løsninger på virksomhedernes udfordringer. Brugerne kan uploade deres egne konkrete forslag og/eller arbejde videre på andres idéer. De kan kommentere og evaluere på hinandens idéer og dermed være med til at påvirke udviklingsprocessen. Platformen er skabt med øje for byggeriet, men er åben for alle aktører, brancher, fagligheder og nationaliteter. Platformen er tilgængelig i både en dansk og engelsk udgave.   

Innovationsplatformen er del af et samlet 5-årigt innovationsinitiativ fra Realdania, som skal medvirke til at skabe og videreudvikle et aktivt innovationsmiljø i byggesektoren i Danmark.