x

Nu anlægges Sportstorvet ved Sdr. Nissum Hallen

Pressemeddelelse 9. august 2011

Lørdag den 13. august kl. 14 tages første spadestik til Sportstorvet ved Sdr. Nissum Hallen. Sportstorvet er led i en større opgradering af hallen, der indvies samme dag. Dermed får den vestjyske landsby et nyt, centralt mødested for bevægelse, samvær, leg og sport.

Svævebane, siddetrappe, kælkebakke og petanquebane. Det er bare nogle af de mange forskellige sundheds- og bevægelsesfremmende faciliteter, som nu bliver anlagt på Sportstorvet omkring Sdr. Nissum Hallen. Sportstorvet vil efter planen stå klar til brug i november måned og bliver tilgængeligt for alle. I dagtimerne er det meningen, at børn og unge fra den lokale skole kan boltre sig på det nyskabende torv. Samtidig er det også tanken, at beboere fra nabolandsbyer, besøgende og turister kan bruge de mange forskellige faciliteter.

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har sammen bidraget til, at udendørsarealerne omkring Sdr. Nissum Hallen bliver aktivitetsområde og dermed sikret, at Sportstorvet og nyindretningen af hallen udgør en samlet helhed. Samtidig har Lokale- og Anlægsfonden samt Holstebro Kommune, LAG og flere andre bidragydere finansieret den indvendige omdannelse af hallen.

Ideen til omdannelsen af hallen og områderne omkring kom oprindeligt fra en gruppe ildsjæle i Sdr. Nissum Borgerforening. Ideen var så god, at projektet i 2010 vandt Lokale- og Anlægsfondens konkurrence ”Nyt liv i gamle haller” sammen med to andre landsbyer, Stepping og Allested-Vejle. På baggrund af visionsoplægget til omdannelsen udformede borgerforeningen sammen med CEBRA Arkitekter fra Aarhus senere hen indretningen af Sportstorvet. Selve omdannelsen af hal og udendørsarealer foretages af borgerforeningen i samarbejde med Holstebro Kommune, som ejer hallen.

Henrik Madsen, formand for Sdr. Nissum Borger- & Idrætsforening, siger: ”Vi er overbeviste om, at Sportstorvet vil være med til at styrke det fællesskab, vi har i Sdr. Nissum. Det bliver et naturligt mødested, hvor man kan være sammen på en aktiv og sjov måde.”

Bjarne Petersen, afdelingschef i Kultur og Fritidsforvaltningen, Holstebro Kommune, siger: Holstebro Kommune hilser ”Sportstorvet” velkomment som en naturlig udvidelse af ideen om at ”skabe nyt liv i den gamle hal”. Der er i disse år meget fokus på at anvende de kommunale byrum og udearealer med henblik på at styrke borgernes generelle sundhed og trivsel. ”Sportstorvet” i Sdr. Nissum viser vejen med dette eksempelskabende projekt.

Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania siger: ”Sportstorvet i Sdr. Nissum er et fint eksempel på, hvordan man kan gøre det lettere at få bevæget sig mere i hverdagen. Både som barn og voksen. Her er nogle rigtig gode faciliteter, som naturligt inviterer til at være fysisk aktiv og at være sammen om det. Det er også et godt eksempel på, hvordan man kan bruge det lokale engagement som springbræt og redskab til at skabe udvikling i et yderområde.”