x

Sportstorvet ved Sdr. Nissum Hallen klar til indvielse

Pressemeddelelse 31. oktober 2011

Lørdag den 5. november indvies et nyskabende aktivitetsområde omkring Sdr. Nissum Hallen, der giver landsbyens beboere let adgang til bevægelse og samvær i hverdagen. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har bidraget til det nye Sportstorv.

I august kunne borgerne i Sdr. Nissum tage en helt nyindrettet multihal i brug. Nu er turen kommet til området omkring hallen, som i de sidste måneder er blevet forvandlet fra asfalt til et unikt og nyskabende aktivitetsområde med masser af plads til bevægelse og samvær. Sportstorvet, som området kaldes, bliver officielt indviet lørdag den 5. november kl. 13. Alle er velkomne, og der vil flere talere fra de involverede partnere, hvor bl.a. formanden for arbejdsgruppen Lars Hansen indleder.

Det er arkitektfirmaet Cebra A/S, Århus, som har tegnet aktivitetsområdet. Det er designet, så forbipasserende inviteres til at bruge faciliteterne og ledes videre ind i Multihallen. Sportstorvet har blandt andet en kunstgræsbane med en række forskellige aktivitetsmuligheder. Der er også en petanquebane, pannabane, helårs kælkebakke, naturfitness og tarzanbane, amfi- og legeflade, svævebane, en trappe med plads til ophold samt en række andre funktioner der kan bruges til sport, uformel leg og samvær og afslapning samt som kulturelt samlingssted for landsbyens beboere i alle aldre. I dagtimerne er det tanken, at børn og unge fra den lokale skole kan boltre sig på området. Samtidig er det også meningen, at beboere fra nabolandsbyer, besøgende og turister kan bruge de mange forskellige faciliteter.

Henrik Madsen, formand for Sdr. Nissum Borger- & Idrætsforening, siger: ”Vi er overordentligt glade og stolte over at kunne tage dette i brug. Det er prikken over i’et i sammenhæng med projekt Multihallen, og vi ser frem til et mylder af mennesker både indenfor og nu også udenfor Multihallen via det nye Sportstorv – og det gælder såvel lokale som områdets gæster. Det er flot designet og ser indbydende ud, så det vil da uden tvivl få rigtigt mange forbipasserende til at standse op og konkludere, at her sker der da vist noget – lige hvad vi håbede på.”

Bjarne Petersen, Fritidsafdelingen, Holstebro Kommune, siger: "Det er meget glædeligt at det nu er muligt for alle borgere i Sdr. Nissum at vælge mellem så mange forskellige aktiviteter. Der er tale om et inspirerende miljø og megen nytænkning." 

Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania siger: ”Sportstorvet i Sdr. Nissum er et fint eksempel på, hvordan man kan gøre det lettere at få bevæget sig mere i hverdagen. Både som barn og voksen. Her er nogle rigtig gode faciliteter, som naturligt inviterer til at være fysisk aktiv og at være sammen om det. Det er også et godt eksempel på, hvordan man kan bruge det lokale engagement som springbræt og redskab til at skabe udvikling i et yderområde.”

Fakta:

Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har sammen bidraget til, at udendørsarealerne omkring Sdr. Nissum Hallen er blevet omdannet til aktivitetsområde og dermed sikret, at Sportstorvet og nyindretningen af Multihallen udgør en helhed.

Ideen til omdannelse af Multihallen og etablering af Sportstorvet opstod hos en gruppe ildsjæle i Sdr. Nissum Borgerforening. Ideen var så god, at projektet i 2010 vandt Lokale- og Anlægsfondens konkurrence ”Nyt liv i gamle haller” sammen med to andre landsbyer, Stepping og Allested-Vejle. På baggrund af visionsoplægget til omdannelsen udformede borgerforeningen sammen med CEBRA Arkitekter fra Aarhus senere hen indretningen af Sportstorvet. Selve omdannelsen af hal og udendørsarealer er foretaget af borgerforeningen i samarbejde med Holstebro Kommune, som ejer hallen.