x

Den digitale ressource Mølleordbog.dk er i luften

Pressemeddelelse 26. september 2011

Det er en stor glæde for Øhavsmuseet, at vi nu kan lancere den digitale ressource www.mølleordbog.dk. Realdania har støttet digitaliseringsprojektet med 500.000 kr.

Ordbogen indeholder knap 700 opslag med forklaringer på begreber, der knytter sig til de danske vind- og vandmøller. Hvis man har stået i en af de gamle danske møller og kigget sig omkring, vil man vide at der er utrolig mange tandhjul, aksler og tapper – for ikke at nævne alle de mange kværndele! Hver enkelt af disse dele har et navn, lige som vingestillinger, vejrforhold og f.eks. vandmøllens vand har det. Alt dette giver samlet set ordbogen en volumen på knap 700 opslag. Hvert af disse opslag oplyser samtidig, hvilke udtryk, møllere anvendte i forskellige egne landet over. Disse mange egnsudtryk eller synonymer bevirker, at ordbogen rummer over 4.000 ord.

Idéen til ordbogen fik Susanne Jervelund tilbage i 2006. Hun er med i bestyrelsen for Dansk Møllerforening og er opvokset på Grubbe Mølle lidt uden for Faaborg. Etnolog og museumsinspektør Mette Broch Jacobsen har systematiseret og udarbejdet ordbogen med konsulentbistand fra Susanne Jervelund.

Mølleordbog.dk er blevet muliggjort takket være økonomisk støtte fra Realdania. Projektleder Eske Møller siger om den digitale ordbog: ”Det er vigtigt, at den eksisterende viden om vindmøller bevares for eftertiden. Vindmøller er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Med den nye, digitale ordbog bliver dén viden samtidig gjort tilgængelig for alle, og det synes vi er meget positivt.”

Ordbogen er en kildeudgivelse af 21 såkaldte spørgelister, besvaret af møllere i første halvdel af 1900-tallet, da møllerne stadig var i brug. Spørgelisterne blev udarbejdet og rundsendt af det daværende Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, der i dag har ændret navn til Peter Skautrup Centret under Århus Universitet. De 21 originale kilder er tilgængelige på hjemmesiden.

Ordbogen kan enten bruges ved at søge på et ord, eller der kan søges visuelt via illustrationer af henholdsvis hollandsk mølle, stubmølle eller vandmølle. Opslagene, der knytter sig til hver enkelt begreb, har alle unikke illustrationer, som understøtter teksten. For at vise den dynamiske proces, der ellers er usynlig for tilskueren, er der blevet lavet 3D animationer af kværnens funktion.

Med ordbogen er der blevet digitaliseret endnu en brik af vores fælles kulturarv. Det er museets håb, at ordbogen kan være med til at bakke op om det arbejde, der foregår på de gamle møller, enten på museerne eller i de mange frivillige møllelaug. Derudover er der mulighed for at anvende den til forskning eller undervisning. Endelig er det museets håb, at øvrige interesserede vil bruge ordbogen.

Ordbogen giver et samlet, systematisk overblik ud fra en hidtil upåagtet, men enestående historisk kilde. Det er museets og Susanne Jervelunds håb, at ordbogen vil inspirere til perspektiverende detailstudier. For eksempel at sammenligne med udtryk fra endnu ældre kilder eller udenlandske kilder.

Pressemeddelelsen er udsendt af Øhavsmuseet i Faaborg.