x

Lundeborg pakhus i tag-forsøg

Pressemeddelelse 21. juli 2011

Ingen grund til sorg i sindet. Pakhuset i den kendte Sydfynske idyl Lundeborg, får nyt tegltag, lagt med gammelkendte teknikker, der nu skal bevise deres værd mod vind og vejr.

”Er du trist og har du sorg i sinde, så ta’ med mig ned til Lundeborg … ”
Mange kan sikkert synge med på Ove Bager og Fynsk Harmoniforvirrings Lundeborg-hymne til den Sydfynske idyl.
Byen og havnen har da også en spændende historie, som mange får øjnene op for, når de besøger det fredede pakhus, hvor Svendborg Museum har en fin udstilling.

Understryges

Nu skal tegltaget på pakhuset udskiftes, og Kulturarvsstyrelsen har derfor taget initiativ til et forsøg med anvendelse af gammelkendte håndværksmetoder og teknikker.
Dels for at huset igen bliver helt autentisk og for at teste, hvordan understrygning af tegltaget modstår påvirkninger fra klima og vibrationer. Understrygning er en teknik, hvor taget tættes indefra mod vind, regn og sne. Mørtlen påføres mellem stenene for at lukke mod påvirkninger fra klimaet. Kulturarvsstyrelsen har bevilliget 1,95 mio. kr. til projektet, og Realdania støtter projektet med 430.000 kr.

Håndstrøget

Det eksisterende tag er udført i håndstrøgne tegl, og stammer fra opførelsen i 1863.
For 30 år siden blev den oprindelige understrygning erstattet af byggeskum. Materialet er ikke alene historisk ukorrekt, men holdbarheden er heller ikke god, så taget er heller ikke længere tæt.
”Når taget er udskiftet, og vi har udført en række understrygninger med forskellige teknikker og metoder, gennemføres målinger af påvirkninger fra klima og vibrationer. Vi forventer, resultaterne heraf får stor betydning for kommende arbejder med restaurering af fredede og bevaringsværdige bygningers tagværk,” siger arkitekt Mogens A. Morgen, kontorchef i Kulturarvsstyrelsens bygningsafdeling.

Flot tagværk

"I flere af landets fredede bygninger ligger der store fredningsværdier i tagværkskonstruktionen. Vi skal derfor fortsat kunne anvende denne håndværkstradition, så man også i fremtiden kan komme til at opleve de store og ofte ganske imponerende tagværkskonstruktioner,” siger Mogens A. Morgen.

Realdania har valgt at gå ind i projektet, netop fordi det er et fremadrettet og væsentligt demonstrationsprojekt:
”Som regel er den mest optimale løsning ved udskiftning af tegltage at etablere fast undertag, men nu får vi undersøgt og dokumenteret anvendelse og holdbarhed af forskellige teknikker og materialer til understrygning af tegltage på de helt særlige fredede og bevaringsværdige ejendomme. Hvis tagrummet er uudnyttet, kan det med understrygning fremstå med et flot, synligt tagværk,” siger projektleder Eske Møller, Realdania.