x

Randers vil udvikle bymidten og skabe ny, attraktiv bydel på havnen

Pressemeddelelse 10. oktober 2011

Randers Kommune har planer om at udvikle Randers bymidte og skabe en ny bydel på de nuværende havnearealer. En bydel, der styrker sammenhængen mellem bymidten og Randers fjord. Realdania støtter en konkurrence om en helhedsplan for udviklingen med 1,4 mio. kr.

Randers Kommune tager nu første skridt mod at udvikle byen og skabe en ny attraktiv bydel på Randers Havn, som i dag er præget af traditionelle industriaktiviteter. Kommunen har i den forbindelse også planer om en ny vejforbindelse over Randers Fjord, øst for den nuværende Randers Bro, der i dag er byens primære forbindelse, men som med 45.000 biler i døgnet udgør en trafikal barriere mellem by og havn. En ny vej kan på den måde fritlægge den eksisterende vej, som dermed kan blive et centralt byareal mellem den eksisterende bymidte og havnen. Det kan skabe nye rammer for at binde by, havn og fjord sammen med nye funktioner, pladser og byliv.   

I samarbejde med Realdania inviterer Randers Kommune derfor til en konkurrence om en bymidte- og helhedsplan for havneområdet, som skal danne grundlag for den videre planproces for udviklingen. Helhedsplanen skal belyse, hvordan der kan etableres nye byfunktioner, der dels opfylder ønsket om større kobling mellem by og havn, og som dels bevarer den kulturarv, der knytter sig til havneområdet – og sådan, at både private udviklere, investorer og naturen bliver tilgodeset. Både langsigtet og i en overgangsperiode, hvor havneaktiviteterne gradvist flyttes øst for Randers by, mens havnearealerne samtidig omdannes. Randers Kommune og Realdania bidrager hver især med 1,4 mio.kr. til konkurrencen. 

Henri Amsler, stadsarkitekt i Randers Kommune siger: ”Vi ønsker en overordnet strategi for, hvordan havneområderne kan omdannes til bynære funktioner. Målet er at få en plan, som sikrer, at vi får skabt et attraktivt område i Randers midtby. Et område, der kobler havnen bedre sammen med resten af byen. Nu starter en strategifase, hvor vi blandt andet skal afklare projektets geografiske udstrækning. Lige som vi også skal fastlægge selve konkurrenceformen. Vi forventer at udskrive konkurrencen om helhedsplanen i begyndelsen af 2012. Vinderen bliver så udpeget cirka et år senere.”

Astrid Bruus-Thomsen, projektleder i Realdania siger: ”Det er et rigtig vigtigt område i Randers, som Randers kommune nu har planer om at udvikle. Både i forhold til at skabe et nyt, bynært havneområde med byliv, plads til rekreation og nye aktiviteter og i forhold til at koble handelsbyen med havnen. Projektet i Randers vil helt sikkert også kunne inspirere andre byer, som står over for lignende udfordringer, når det for eksempel gælder trafikale barrierer mellem by og havn.

Fakta

Budget: 2,8 mio. kr. Randers Kommune og Realdania bidrager hver med 1,4 mio. kr.

Organisering: Projektet er organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra Randers Kommune og Realdania. Bascon fungerer som rådgiver og konkurrencesekretariat.

Tidsplan: Konkurrencen forventes udskrevet primo 2012. Vinderprojektet udpeges cirka 12 måneder senere.