x

Renovering er på dagsordenen i byggeriet

Pressemeddelelse

25. januar 2011

Den tid er endegyldigt forbi, hvor renovering blev anset som et mindre attraktivt område i byggeriet. I dag afholdes RENOVER Topmøde, hvor byggeriets parter vil sætte en fælles agenda for, hvordan branchen vil møde renoveringsudfordringerne i fremtiden, og hvor otte konkrete redskaber til bedre renovering præsenteres. Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI) står bag RENOVER Topmøde og de otte renoveringsværktøjer.

RENOVER Topmøde afholdes tirsdag d. 25. januar 2011, kl. 14-17 i Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 København Ø.

Allerede inden invitationerne blev udsendt til RENOVER topmødet, var arrangementet overtegnet. Renovering og særligt energirenovering er kommet på dagsordenen som den store markedsdriver i byggebranchen blandt andet på grund af Danmarks energimålsætninger, den øgede efterspørgsel på opkvalificering af den eksisterende bygningsmasse og det offentlige vedligeholdelsesefterslæb. De øgede samfundsudfordringer øger behovet for en innovativ og effektiv renoveringsbranche.

Danmarks fornyelsesmotor
Overalt i Danmark foretages renoveringsprojekter af boliger, kontorer samt offentlige og industrielle bygninger. Renoveringen fungerer som en fornyelsesmotor i samfundet, der opgraderer vores bygninger til nutidige behov for komfort, fleksibilitet og lavere varmeregninger. Renovering er dog typisk blevet opfattet som den mindre attraktive lillebror til nybyggeri. Det betyder, at innovationen inden for renovering ikke har stået mål med fremtidens behov for energirigtige samt fleksible boliger og kontorer. RENOVER Topmøde debatterer renoveringens potentialer og inviterer byggeriet til at opleve otte nye redskaber til bedre renoveringsprojekter i Danmark.

Direktør Hans Peter Svendler fra Realdania siger: ”Renovering bliver en af de helt store udfordringer over de kommende år. Hvis vi indenfor det byggede miljø skal nedbringe Danmarks CO2-udslip, skal vi tage fat i de eksisterende bygninger, for det er her, vi finder de mange kvadratmeter og det store energiforbrug.”

Otte måder at få bedre renoveringsprojekter
Redskaberne skal hjælpe de udførende, rådgiverne, bygningsejerne og byggeriets uddannelser til at skabe renoveringsprojekter af høj kvalitet og gøre renoveringsprojekter til en sund forretning gennem hele byggeprocessen. Redskaberne er udvalgt og udviklet, så byggeriet får hjælp til at tage fat på branchens mest presserende udfordringer.

Adm. direktør Lars Axelsen fra GI udtaler: ” Vi vil være med til at fremtidssikre renoveringsindsatsen – fremtiden ligger jo i fortidens bygninger. Derfor er det ufattelig vigtigt at vi renoverer begavet, effektivt, billigt og holdbart, samt med meget stort fokus på brugernes behov og på æstetikken i vore byer.”

FAKTA

De otte redskaber

Om RENOVER
RENOVER er en del af Renovering 2010, der samler og formidler værktøjer til bedre renovering i Danmark. 'Renovering 2010' er et partnerskab mellem GI og Realdania. Målet er at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, som kan føre til højere kvalitet, lavere priser og bedre totaløkonomi i forbindelse med bygningsrenovering og bygningsforbedring.

Renovering 2010 har resulteret i otte redskaber, der hver især løser væsentlige deludfordringer inden for renovering: bedre risikohåndtering og samarbejde på byggepladsen, bedre indsigt i de danske bygningers sammensætning, bedre energirenovering samt bedre standarder for renoveringsopgaverne. De otte redskaber, hvoraf seks er færdige og to er på trapperne, er praktiske hjælpemidler til at forbedre renoveringsprojekter i dag og i morgen. De kan findes samlet på www.renover.dk.