x

Stor ny Natur- og Fritidshytte på vej i Søndermark

Pressemeddelelse

17. november 2011

Om kort tid begynder opførelsen af Søndermark Natur- og Fritidshytte, der kommer til at give et markant løft til natur- og fritidsaktiviteterne på Frederiksberg. Hytten udvikles og finansieres i samarbejde med en vifte af bidragsydere og vil kunne benyttes af mange forskellige friluftsinteresserede og foreninger.

test

Projektet er igangsat af Søndermark Spejdergruppe fra Det Danske Spejderkorps, og den færdige hytte vil tilhøre Søndermark Spejdergruppe. Den samlede pris for hytten er 12 mio. kr., og det forventes, at byggeriet igangsættes i marts 2012, og at  Søndermark Natur – og Fritidshytte indvies i starten af 2013.

Det nye byggeri erstatter de to nedslidte træbarakker, som i flere år har tjent som spejderhytter. Nu bliver der i stedet opført en nyskabende og eksperimenterende Natur- og Fritidshytte, der indrettes, så den er indbydende og funktionel for mange forskellige brugere. Hytten ligger i smukke naturomgivelser, der tiltrækker mange af områdets beboere. Derved bliver den et naturligt mødested for en meget bred brugergruppe, for eksempel motionister, spejdere, aftenskoler, lokale skoler og institutioner samt lokale beboere. Ambitionen med byggeriet er, at hytten skal være en slags multihus til glæde og gavn for sundheden og den sociale bæredygtighed i lokalområdet.

I forlængelse af hytten bliver der desuden anlagt en lege- og aktivitetsplads, der er åben mod gaden, og hvor forbipasserende er velkomne til at komme ind og benytte grillpladsen eller de øvrige aktivitetsmuligheder - alternativt til at tage en pause i naturen få skridt fra byens larm. Området ligger lige op ad en af indgangene til Søndermarken, som i forbindelse med Projektet Liv og Lys bliver renoveret. Søndermark Natur - og Fritidshytte og Projekt Liv og Lys vil supplere hinanden, da begge projekter sigter på at skabe oplevelser i naturen, motionsmuligheder og kulturelle oplevelser. Man kan f.eks. som motionsløber, tilknyttet stedet, skifte til løbetøj i huset og direkte herfra starte løbeturen på den digitale og oplyste løberute ved indgangen til Søndermarken, måske mens ens børn er til spejder.

Prisvindende arkitekt
Søndermark Natur- og Fritidshytte er tegnet af Sophus Søbye Arkitekter, der bl.a. tidligere har tegnet en prisvindende spejderhytte i Hindemosen i udkanten af Odense.

Finansiering
Det samlede projekt beløber sig til i alt 12 mio. kr., som finansieres af Frederiksberg Kommune, der støtter projektet med 4 mio. kr., samt af Lokale - og Anlægsfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania og Nordea-Fonden, der hver har bidraget med 2 mio. kr.

Jesper Kløve, formand for Søndermark Gruppe, Det Danske Spejderkorps, siger om projektet: "Vi kan nu realisere vores drøm om en ny og mere integreret hytte, som kan danne basis for et aktivt friluftsliv ved Søndermarken. Vi håber at skabe nogle nye rammer, som bringer det frivillige spejderarbejde et stort skridt videre, og som samtidig giver en høj grad af integration med andre af områdets brugergrupper. Vi er ekstremt glade for den meget positive opbakning, som vi har fået fra alle bidragsyderne. Det er et projekt, hvor spejderne fra Søndermark Gruppe vælger at henvende sig til og inkludere en lang række andre brugere i stedet for at lukke sig om sig selv og deres bygning. Den nye Søndermark Natur- og Fritidshytte bliver et aktiv, som kommer hele lokalområdet til gode."

Om byggeriet
Den nye "hytte" opføres i beton, træ og glas. Den kommer til at bestå af to bygninger, der sammenkobles af en overdækket terrasse i 1. sals højde. Den ene bygning på 276 m², der opføres med store glaspartier og udsigt til Søndermarken, får bl.a. køkken, caféområde samt forsamlingsrum og aktivitetsrum, der vil være glimrende til for eksempel yoga og gymnastik. Den anden bygning på 178 m² vil indeholde værksted og omklædningsrum, som kan benyttes af de løbere, der ofte tager en eller flere ture rundt om Søndermarken. Bygningen får en række mindre rum samt et lounge-område og overnatningsmuligheder. Omkring bygningen etableres udeværksted og udekøkken, der kan anvendes af foreninger mv., der har brug for en samlingsplads før og efter deres aktiviteter.

Mellem de to bygninger etableres en 270 m² stor aflukket terrasse kaldet basecampen. Dele af basecampen bliver overdækket. Den bliver udstyret med værestedsmøbler, bålplads og en hemmelig udgang til Søndermarken i form af et langt trædæk, der bugter sig fra basecampen og ind i skrænten til Søndermarken.


Hvem er Søndermark Gruppe?
Søndermark Gruppe er en del af Det Danske Spejderkorps og har til huse bag Søndermarken på Frederiksberg. Gruppen har eksisteret siden 1954. Der har været spejderaktivitet bag Søndermarken lige siden, og gruppen er efterfølgende blevet fusioneret med en del andre spejdergrupper.

Kernen i arbejdet har været og er aktive unge, som selv har været spejdere som børn, og som har haft et fællesskab og kammeratskab fra den tid. Det er unge mennesker, som lægger en stor del af deres fritid i at skabe sjove og udviklende aktiviteter for børn og unge, som er anderledes end de tilbud, de ellers møder i en institutionaliseret hverdag. Spejderarbejdet bygger på frivillighed og selvledelse og har oplevelser i naturen som centrum. Aktiviteterne skabes sammen og af lyst. Søndermark Gruppe omfatter i øjeblikket ca. 130 aktive spejdere, og der er et aktivt liv i og omkring Gruppens hytter. Særlig glæde har gruppen altid haft af at ligge så tæt på Søndermarken - byens natur. 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Søndermark Gruppe, Det Danske Spejderkorps