x

Hvordan kan Sorøs kulturperler bindes sammen?

Pressemeddelelse

1. november 2011

Sorø rummer en unik kulturel bygningsarv. Realdania støtter nu en forundersøgelse af, hvordan man kan udvikle Sorø bymidtes "Kulturfirkant" ved at skabe bedre forbindelser mellem de mange kulturinstitutioner og historiske bygninger, der ligger som perler på en snor i byens centrum, og dermed styrke bylivet.

Sorø har i flere hundrede år været en central by i det midt- og vestsjællandske. Byens betydning ses også i Sorøs centrum, der er spækket med kulturinstitutioner og historiske bygninger.

Sorø Kommune vil nu i samarbejde med Realdania undersøge, hvordan man kan skabe bedre og mere spændende forbindelser mellem kulturinstitutionerne, end det er tilfældet i dag. Konkret fokuseres på et byforløb, der strækker sig fra Sydvestsjællands Museum, forbi Victoria Teatret, Sorø Kunstmuseum og biblioteket til torvet med det gamle rådhus, Sorø Akademi og Klostertorvet.

Undersøgelsen skal afdække muligheder for og perspektiver ved at udvikle byrummene i området, og dermed skabe mere liv i bymidten. Undersøgelsen skal kvalificere en senere beslutning om, hvordan man konkret kan udvikle byområdet. Blandt andet analyses den nuværende indretning af byrummene og bylivet, de trafikale forhold og parkeringsforholdene i området. Desuden vil borgernes oplevelser og brug af byen og dens rum også blive inddraget i analysearbejdet.

Borgmester Ivan Hansen er begejstret: ”Det her handler om at styrke bylivet i bred forstand. Det handler om at udnytte de unikke muligheder der findes i Sorø bymidte, fordi vi har så mange kulturinstitutioner samlet inden for et ganske lille område. Det handler om at skabe oplevelser for såvel borgere som turister. Og ikke mindst handler det om at styrke detailhandlen ved at gøre bymidten til et mere spændende og attraktivt sted at færdes og handle. At Realdania vælger at gå ind i dette her er meget, meget positivt. Nu får vi lavet et solidt forarbejde, som kan afdække mulighederne for at udvikle området og give hele bylivet og ikke mindst butikslivet et løft.”

Astrid Bruus-Thomsen, projektleder i Realdania, siger: ”Sorø rummer en kæmpe kulturskat med dens mange historiske bygninger og kulturinstitutioner, og der er spændende perspektiver ved at skabe bedre byrum mellem dem, så folk trækkes ud og der bliver mere liv i byens centrum. Vi håber, at projektet kan komme til også at inspirere andre byer, som også har planer om at udvikle deres historiske centre.”

Forundersøgelsen finansieres af Sorø Kommune og Realdania, som hver især bidrager med 363.300 kroner til projektet.