x

Stier er vejen frem

Pressemeddelelse 28. april 2011

Stier, der fører ud i det grønne, bliver mere og mere populære blandt danskerne, der vil motionere og trække frisk luft i naturen og i god afstand fra øvrig trafik. Derfor udgiver Friluftsrådet en ny håndbog om at skabe stier, så alle kan kaste sig ud i at lave en sti i deres nærområde.

Ønsker du dig en cykelsti langs kysten eller en vandresti på tværs af et grønt område, du altid kører i bil udenom, så er du ikke den eneste. Til gengæld er det de færreste, der ligger inde med viden om, hvordan man omsætter drømmen om en sti til virkelighed. Derfor udgiver Friluftsrådet en ny håndbog, der samler en række anbefalinger, gode råd og spørgsmål, der skal overvejes, hvis du vil i gang med at skabe en sti.

Hvor skal stien gå hen?

Håndbogen fokuserer ikke på selve den udførende del af at anlægge en sti, men er et værktøj til hele den proces, der går forud med planlægning af stien: hvor skal stien føre hen, hvem skal kunne bruge den, hvor bred skal den være, og med hvilken belægning, og hvad skal man opleve undervejs? Det er nogle af de spørgsmål, bogen tager op til overvejelse.

Desuden giver håndbogen også gode råd til den del af processen, der handler om involvering af lokale brugergrupper, lodsejere og andre, der har interesse i stien.

”Med håndbogen har alle, både organisationer, institutioner, embedsmænd og private borgere, et værktøj til hele processen. Bogens mange anbefalinger og overvejelser er et godt udgangspunkt for at træffe beslutninger om, hvordan stien skal udformes,” siger Casper Lindemann, hovedforfatter på bogen, der fås gratis hos Friluftsrådet.

Flere stier til danskerne

At der skal være flere stier til aktive danskere, er Friluftsrådet ikke i tvivl om. Både Friluftsrådet og Realdania, der har støttet udgivelsen af sti-håndbogen, ser nemlig stihåndbogen som et bidrag til danskernes sundhed.

”Stier opfordrer til, at man bevæger sig på andre måder end i bil, og tit er de den eneste adgang til grønne områder, som vi ved, har en positiv indflydelse på folks livskvalitet. Derfor vil vi gerne have mange flere nye stier til danskerne, og samtidig passe godt på dem, vi har,” siger Casper Lindemann fra Friluftsrådet.

”I Realdania har vi særligt fokus på projekter, der handler om, hvordan vi bliver bedre til at indrette vores omgivelser, så de inviterer til aktivitet og bevægelse – og gør os sundere. Med sti-håndbogen får vi samlet og formidlet hovedparten af den viden, der er skabt om stianlæg i Danmark. På den måde kan vi inspirere til, at der bliver anlagt endnu flere stier rundt i hele Danmark. Også i yderområderne, hvor den lette adgang til naturen er en af de store attraktioner, der kan trække både besøgende og tilflyttere til,” siger projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa.

Fakta om Sti-projektet

Bogen er blevet til på basis af erfaringer indhentet fra Friluftsrådets medlemsorganisationer samt faglig viden, inspiration og gode erfaringer indsamlet fra kommuner, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og andre, der arbejder med stier i landskabet. Bogen skal således ses som et sammenkog af aktuelle erfaringer indhentet fra et bredt udsnit af dem, der arbejder med stiplanlægning i Danmark. Målet er, at bogen skal inspirere alle, der arbejder med stier, til at etablere nye stier, udvikle og forbedre samt vedligeholde og passe de eksisterende stier.

Bogen er et led i Friluftsrådets indsats for at fremme friluftslivets muligheder og forbedre adgangsforholdene til naturen og det åbne land

Fakta om bogen

”Stier – inspiration til planlægning og forvaltning”

64 sider

Forfattere: Casper Lindemann, Johanne Leth Nielsen, Mads Ellegaard, 2011

Udgivet af Friluftsrådet med støtte fra Realdania.