x

Carlsberg Byen får nye ejere

Pressemeddelelse 12. april 2012

Et konsortium bestående af Realdania, Carlsberg, PFA Pension, PenSam og Topdanmark vil i fællesskab stå for udviklingen af Carlsberg området. Værdien af transaktionen udgør cirka 2,5 mia. kr. og er dermed den største private transaktion inden for ejendomsudvikling i Danmark nogensinde. Det nye konsortium forventer, at de første byggeprojekter i Carlsberg Byen snart kan sættes i gang.

Konsortiet ser Carlsberg Byen som et meget attraktivt projekt, hvor udviklingen af en spændende bydel centralt i København vil kunne kombinere de nye visioner for området med kulturarven i de gamle bevaringsværdige bygninger og områdets historie. Allerede nu er der fra mange sider stor interesse for at blive en del af den kommende by.

København har gennem de seneste år oplevet en stærk befolkningstilvækst, der forventes også at fortsætte i årene fremover. Denne befolkningstilvækst medfører en øget efterspørgsel på boliger. Carlsberg Byen vil bidrage med ca. 3.000 boliger, som i tråd med projektets ambition om mangfoldighed og bæredygtighed i bred forstand vil blive udbudt i forskellige former og prisklasser – lige fra studieboliger til penthouse lejligheder. Samlet set opfører konsortiet godt 500.000 m2 blandet bebyggelse – blandt andet ni slanke, flerfunktionelle højhuse på 50-120 meters højde, der vil blive markante vartegn for kvarteret. Det samlede bebyggede areal forventes at udgøre 567.000 m2.

Carlsbergs administrative, forskningsmæssige og besøgsmæssige aktiviteter vil fortsat spille en aktiv rolle i bydelen.

Bevaringen og restaureringen af en række historiske bygninger – eksempelvis den ikoniske Elefantport – og parker vil sikre, at stedets kultur- og bygningshistoriske værdier sikres for fremtiden. Akademiets Have bliver åbnet for offentligheden og vil sammen med nye haverum og beplantede byrum fungere som kvarterets grønne åndehuller.

Carlsberg Byen vil blive knyttet tæt sammen med den omkringliggende by gennem en række store infrastrukturinvesteringer, herunder opførelsen af en helt ny S-togsstation med direkte adgang til Carlsberg Byen. I selve Carlsberg Byen bliver biltrafikken begrænset, mens cykelstier på kryds og tværs af området giver cyklisterne hurtige og sikre forbindelser.

Planen er over de næste 15 år at skabe og levendegøre en ny, unik bydel i København. Carlsberg Byen vil kulturelt, oplevelsesmæssigt, socialt og arkitektonisk være på et højt internationalt kvalitetsniveau inden for byudvikling.

Carnegie har været finansiel rådgiver og Kromann Reumert har været juridisk rådgiver for Carlsberg. Deloitte har været finansiel rådgiver og Accura har været juridisk rådgiver for de øvrige deltagere i konsortiet."

FAKTA

Om konsortiet
Konsortiet bag Carlsberg Byen består af Realdania (25%), Carlsberg (25%), PFA Pension (20%), PenSam (15%) og Topdanmark (15%).

Værdien af transaktionen udgør cirka 2,5 mia. kr.

Om Carlsberg Byen
Baggrunden for Carlsberg Byen er, at Carlsberg har flyttet hovedparten af sin bryggeriproduktion til Fredericia, hvorved muligheden for udvikling af en unik ny bydel i den sydvestlige del af Københavns centrum har åbnet sig.

Visionen er at skabe et nyt, levende bykvarter med et intenst byliv med en blanding af boliger, erhverv, handel, kultur og fritid. Projektet bygger på en masterplan udarbejdet af det danske arkitektfirma Entasis. Masterplanen vandt førsteprisen som verdens bedste masterplan på World Architecture Festival i Barcelona i 2009.

Der foreligger en godkendt lokalplan for den nye bydel i København, og konsortiet forventer derfor snart at kunne sætte de første projekter i gang.

Den nye bydel forventes at omfatte cirka 567.000 m2 etageareal, fordelt på 45 pct. boliger, 45 pct. erhverv og butikker samt 10 pct. til kultur, idræt, institutioner og lignende.

Københavns Kommune har netop åbnet den første børnehave på området.