x

FORSTADSLAND - En bog om danske forstæder i forandring

Pressemeddelelse 2. april 2012

Journalisten Torben Weirup har været rundt i det danske "Forstadsland" og i en ny bog fortæller han historien om den danske forstad; hvordan den opstod, og hvorfor den er blevet ét af danskernes foretrukne steder at bo - så populær er forstaden, at det er dér omkring halvdelen af os bor, arbejder og lever. Bogen er tænkt som et bidrag til den brede debat. Den er finansieret og initieret af Realdania.

Noget tyder på, at den moderne forstad, som vi har kendt den i nærheden af 100 år, snart er fortid. Så hvad med forstadens fremtid? Lytter man til fagfolkene, er forstæderne under forandring. Store forandringer endda.

Udfordringerne er på mange måder klare nok. Ifølge de arkitekter og byplanlæggere fra forskellige dele af landet, som Torben Weirup taler med i bogen, kommer vi især til at tale om ressourcebevidsthed, klimatilpasning og befolkningsbevægelser fra land til by. Og bortset fra de kvalificerede ideer og løsningsskitser, der allerede arbejdes med, synes det tilsvarende klart, at der er mange af svarene, vi først finder frem til i årene, der kommer.

Et Realdania-indsatsområde

‘Forstadsland’ er finansieret af og initieret af Realdania og er tænkt som bidrag til den brede debat, både mellem fagfolk og mellem de der til dagligt lever deres liv i forstæderne. Bogen er udgivet som led i, at Realdania over de kommende år har forstadens udvikling som et af sine særlige indsatsområder.

Adm. direktør for Realdania Flemming Borreskov siger: ”Under overskriften ‘Forstaden 2.0’ støtter og igangsætter Realdania en lang række projekter, der kan være med til at udvikle forstæderne, så de er rustet til den udvikling, der faktisk allerede er i gang. Målet er at være med til at udvikle fremtidens forstad, så den også fremover kan danne ramme om Det Gode Liv, som gennem hele forstadens historie har været dens erklærede ideal”. 

Forstadshistorier fra rundt om i Danmark

‘Forstadsland’ er en fortælling om forstædernes fortid, nutid og snarlige fremtid, med historier fra blandt andet Gentofte, Bispebjerg Bakke i København, Birk ved Herning, Nysted på Lolland, Gjellerupparken og Tilst ved Århus, samt Albertslund.

I bogen interviewes flere arkitekter og byplanlæggere. Blandt andet stadsarkitekt i Aarhus, Gösta Knudsen, direktør Kent Martinussen fra DAC, arkitekt Peer Frank fra Dansk Bygningsarv, tidligere stadsarkitekt i København Jan Christiansen og arkitekt Mads Møller fra C.F. Møllers tegnestue.

Bogen udkommer 2. april 2012 på MØLLER forlag.