x

Realdania går ind i helhedsplanen Gellerup-Toveshøj

Pressemeddelelse 15. maj 2012

Realdania støtter udviklingen af Edwin Rahrsvej, Bazarpladsen og et nyt grønt parkstrøg, der skal forbinde bydelen med hele Aarhus.

Med en donation på 3,7 mio. kroner deltager Realdania nu sammen med Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune i udskrivning af en arkitektkonkurrence, som skal være med til at udvikle Gellerup-området. Ambitionen er at skabe en attraktiv og unik bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige del af byen.

De tre parter går nu sammen om at udskrive en konkurrence om udviklingen af Edwin Rahrsvej og Bazarpladsen, Konkurrencen omfatter også udviklingen af et stort grønt parkstrøg, som skal løbe fra Skjoldhøjkilen gennem hele bydelen og ned til Brabrand Ådal.

Konkurrencen bliver en del af Helhedsplanen, som er vedtaget af Aarhus Byråd og Brabrand Boligforening. Gennem fysiske og sociale forandringer skal Helhedsplanen skabe en attraktiv bydel, der naturligt hænger sammen med resten af byen. Planen omfatter blandt andet: Nye veje, nyt stort parkområde, nedrivning af blokke for at skabe plads for en boulevard-lignende bygade gennem bydelen, markante ikonbyggerier herunder sundhedshus, beboerhuse, communitycenter med mere.  Dertil kommer udflytning af 1000 kommunale arbejdspladser til Bazarpladsen samt etablering af en ungdomscampus med plads til omkring 1000 studerende.

Bazarpladsen er tiltænkt en vigtig rolle som et nordligt tyngdepunkt for den nye Hovedgade gennem Gellerupparken og som en af hovedpladserne i den nye bydel. Edwin Rahrsvej forvandles fra blot at være en indfaldsvej til Aarhus og Åby Ringvej til også at være en gade i den nye bydel. Parkerne i Toveshøj og Gellerupparken tænkes forvandlet til et suburbant grønt strøg, der forbinder Skjoldhøjkilen med Brabrand Ådal og danner rum for en mangfoldighed af rekreative aktiviteter og grønt liv.

Konkurrencen henvender sig til arkitekter, urban designere og landskabsarkitekter med evt. tilknyttede sociologer, bylivskonsulenter, tilgængelighedskonsulenter, trafikingeniører m.fl. Der bliver tale om en to-faset konkurrence.

CITATER:
Projektleder i Realdania, Karen Skou siger: ” Omdannelsen af Gellerupplanen er en af de største indsatser i nyere tid i et alment boligområde. Vi vil gerne bidrage til, at der med helhedsplanen skabes en attraktiv og velfungerende bydel, og vores ambition er også, at projektet i Gellerup vil kunne inspirere andre til at skabe sunde og socialt bæredygtige boligområder.”

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Jeg er glad for, at en så stor aktør som Realdania går ind i projektet. Udviklingen af Edwin Rahrsvej og byparken er centrale elementer i de planer, vi har lagt for Gellerup. Vi har blandt andet store forventninger til, hvordan vi sammen med beboerne i området og borgere i Aarhus kan lave et innovativt og spændende parkområde til glæde for hel Aarhus. Med arkitektkonkurrencen tager vi endnu et skridt i omdannelse af Gellerup.”

Næstformand i Braband Boligforening, Keld Albrechtsen siger: ”Med Realdania som parter indleder vi nu udviklingen af dels det grønne strøg samt Bazarpladsen, der bliver den nordlige indgang til den nye bydel med arbejdspladser og studerende. Begge er dynamoer for den bydelsudvikling, der ikke tidligere er set herhjemme. Med konkurrencen får de godt 8000 beboere også et godt redskab til at definere indhold af parkstrøg og offentlige rum, siger Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening.”

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Brabrand Boligforening