x

Sort på hvidt: Nu måler vi effekten af iværksætteriet

Pressemeddelelse 13. juni 2012

Endelig sættes der konkrete ord og tal på effekten af det kreative iværksætteri i en dansk kontekst. Givrum.nu arbejder med at omdanne tomme fabriksbygninger til sociale og kulturelle værksteder, hvor iværksættere kan udfolde deres kreative projekter. Gisningerne og forhåbningerne om effekten har været mange. Nu kan vi endelig sætte præcise tal og ord på, hvad der kommer ud af at have et iværksætter-værksted i nabolaget.

Fra lakfabrik til kulturværksted
Gennem fire måneder har Givrum.nu forestået en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af effekten af ”Arbejdsfællesskabet PB43”, som ligger i en nedlagt lakfabrik på Amager i København. Undersøgelsen omfatter både værdierne for lokalområdet, ejeren af bygningen og iværksætterne selv. Resultatet er rapporten ’Fra lakfabrik til kulturværksted’, som kan rekvireres hos Givrum.nu.

Nye erhverv og lokal sammenhængskraft
En af undersøgelsens konklusioner peger på værdien af kombinationen mellem sociale, kulturelle og erhvervsmæssige interesser på en og samme arbejdsplads. Det giver rum til nyskabende virksomhedsformer. I den konkrete case er der etableret 17 virksomheder.

Blandingen af sociale og professionelle projekter betyder også, at iværksætter-stederne i højere grad end traditionelle arbejdspladser åbner sig mod lokalområdet.


Kulturel og erhvervsmæssig synergi
En anden af rapportens konklusioner peger på, hvordan iværksætterstedet har været med til at løfte andre projekter i lokalområdet – både private erhverv og kommunale indsatser. I den konkrete case er der bl.a. opstået samarbejder med boligforeninger, lokaludvalg, en idrætshal og en lokal miljø-NGO.

Et fysisk løft
Iværksætterne har omdannet et område, som før var lukket land for lokalbefolkningen, til et åbent mødested med bl.a. en nyttehave, et udstillingssted og en café med udeservering. Efter to år er bygningerne og udendørsarealerne blevet istandsat for mere end en halv million kroner.

Positiv opmærksomhed og CSR
Endelig har grundejeren og området som helhed fået positiv opmærksomhed fra lokal og national presse. De mange projekter på iværksætterværkstedet tiltrækker hundredvis af gæster, både fra lokalmiljøet og fra det øvrige Danmark, og sætter derved lokalområdet og de enkelte virksomheder på landkortet.

Læs flere resultater i den uddybende evalueringsrapport på www.givrum.nu eller kontakt info@givrum.nu

Givrum.nu er støttet af Realdania.