x

Naturen & Kunsten - landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780-1830

Pressemeddelelse 2. maj 2012

Naturen & Kunsten omhandler den landskabelige have i Danmark i årtierne omkring 1800, en brydningstid mellem oplysning og romantik. Landskabshaven var et kulturfænomen med store variationer, bestemt af de topografiske forudsætninger, det sociale miljø og ejerens personlighed.

Naturen & Kunsten beskriver, karakteriserer og analyserer 15 kendte og ukendte haver, bl.a.: Frederiksberg Have, Gisselfeld, Aalholm, Sanderumgaard, Dronninggaard, Classens Have i København, en købmandshave i Aarhus og to præstegårdshaver på Falster. Bogen rummer et uddybende afsnit om tidens betydeligste havekunstner, Antoine Bosc de la Calmette, der skabte det romantiske haveanlæg Liselund på Møn. Her fremlægges et nyt syn på Danmarks kendteste landskabshave.

Naturen & Kunsten er en ny måde at skrive havehistorie på.

Omdrejningspunktet er relationerne havetid- sted-miljø-ejer. Bogen prydes af et stort og enestående samtidigt illustrationsmateriale fra o. 50 institutioner og private ejere i ind- og udland. Bogen har faglig tyngde, men er skrevet i et ligefremt sprog uden akademiske 'unoder'. Naturen & Kunsten henvender sig til en bred kreds af læsere med historiske og kulturhistoriske interesser.