x

5 konkurrenceteams er valgt til at tegne Hobro bymidte

Pressemeddelelse 7. juni 2012

Den primære udfordring i projektet er, at den tidligere gennemfartsvej, Brogade, danner en markant barriere mellem by og havn. Denne barriere skal nedtones for at udviklingsmulighederne på Hobros attraktive havneområde kan bringes ordentligt i spil.


Der har været stor interesse fra ind- og udland for at slå stregerne til de nye byrum, veje og byggemuligheder. Tyve forskellige hold af arkitekter, ingeniører og andre specialister har således søgt om at blive prækvalificerede, og i dag har følgende teams fået besked om, at de skal spidse pennen og finde de gode ideer frem:

  • C.F. Møller, Grontmij, Hasløv & Kjærsgaard, ÅF – Hansen & Henneberg 
  • Schønherr, VIA Trafik, Holscher Arkitekter, Lindgaard Rådgivende Ingeniører
  • Tegnestuen Vandkunsten, ja-ja architects, Tyréns
  • EBD Arkitekter, Entasis, Adj. Professor Jens Rørbech, professor Martin Zerlang,
    Jesper Kongshaug Architectural Lightning, EKJ Ingeniører
  • EFFEKT, KCAP, Schul Landskabsarkitekter, ALECTIA, NCTrafik

”Vi har fået henvendelser fra en lang række danske og internationale virksomheder, og vi er stolte over, at så mange kreative mennesker interesserer sig for Hobro. Det at få skabt en velfungerende bymidte er en vigtig faktor for at sikre Hobros fremtidige udviklingsmuligheder, og vi har store forventninger til, at de hold, der er valgt ud, kan give os nogle spændende løsninger,” udtaler borgmester i Mariagerfjord Kommune Hans Christian Maarup (S).


Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, siger: ”Udfordringen med en tværgående vej, der deler byen i to, er en problemstilling, som mange andre danske byer også kan genkende. Derfor er målet med projektet her i Hobro da også at tjene som et mere generelt eksempel på, hvordan man løser sådan den type problemer, så udviklingspotentialerne både hvad angår erhverv og rekreative byrum udnyttes fuldt ud. Vi ser meget frem til de ideer, som de prækvalificerede teams kommer frem med.”

 


Se konkurrenceprogrammet
Den opgave, som de 5 teams står over for, kan fra 22. juni nærstuderes i det konkurrenceprogram, som kommunen lægger frem på hjemmesiden hobromidtby.mariagerfjord.dk.

 
Den første fase i konkurrencen er officielt i gang fra 22. juni, og i begyndelsen af november offentliggøres det, hvilke to af de fem teams, der skal arbejde videre med deres forslag i konkurrencens anden del.

 

 

--- 


De 5 prækvalificerede teams deltager i et lukket informationsmøde og besigtigelse i området d. 26. juni kl. 11.00-14.00.


Vinderen af konkurrencen om omdannelsen af Hobro bymidte offentliggøres medio marts 2013. Mariagerfjord Kommune, Realdania og Trafikstyrelsen har tilsammen bevilget 39,7 mio. kr. til konkurrencen og en efterfølgende realisering af omdannelsen af byens rutebilterminal samt 3 vej- og byrumsprojekter.

 

 

Denne pressemeddelelse er udsendt af Mariagerfjord Kommune.