x

Hvordan er man en god nabo?

Pressemeddelelse 2. februar 2012

KAB vil i samarbejde med Bikubenfonden og Realdania udvikle en række værktøjer, der sætter fokus på, hvordan man er en god nabo, når man bor tæt sammen.

Alders‐ og kulturforskelle er nogle af de faktorer, som blandt andet kan give grobund for konflikter – selv i ellers velfungerende boligområder. KAB vil nu med støtte fra Realdania og Bikubenfonden udvikle en række værktøjer, der skal øge kendskabet til både skrevne og uskrevne regler om, hvordan man er en god nabo – og dermed styrke fællesskab, tolerance og dialog mellem beboere i et boligområde.

Margrete Pump, kundedirektør i KAB, siger om projektet: ”Langt de fleste af vores boligområder er meget velfungerende og attraktive. Bevillingerne fra Bikubenfonden og Realdania giver os mulighed for at styrke det, og det er vi meget taknemmelige for. Hverdagen er i dag mere mangfoldig, og det stiller afdelingsbestyrelserne og det lokale personale overfor nye udfordringer. I projektet vil vi udvikle et katalog af værktøjer, som skal gøre det lettere for driftspersonale og afdelingsbestyrelser at håndtere udfordringerne og sikre det gode naboskab.”

Konkret skal projektet resultere i:

  • Et katalog af redskaber, som kan downloades fra en af KAB’s hjemmesider. Det kan være alt fra piktogrammer, som kan forklare husordenen, over dialog‐ og mødeværktøjer til en liste over kontaktpersoner i kommunen om for eksempel psykisk syge.
  • Hjælp til at håndtere problemer i opløbet – for eksempel i form af konfliktmægling, opgangsmøder og dialogproces med unge og forældre.
  • Udvikling af husordenen fra kun at fungere som et juridisk dokument til også at være et dynamisk redskab, der kan skabe mere dialog og større forståelse for forskellige måder at bo på, når man bor tæt sammen.

Projektet gik i gang i januar 2012 og løber til maj 2015. Resultater og produkter formidles via KAB’s hjemmesider og andre relevante medier. Det er også hensigten at overføre projektets gode erfaringer til den private boligsektor.

Pressemeddelelsen er udsendt af KAB.