x

Det gode institutionsliv?

Pressemeddelelse 27. januar 2012

Vandreudstillingen ’Institutioner for fremtiden’ sætter fokus på at få brugernes ønsker og behov i spil, når der skal bygges nye daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger, eller når de bygges om for at leve op til nutidige og fremtidige kvalitetskrav. Udstillingen stiller spørgsmålene: ”Hvad er vigtigt for, at du kan have et godt liv i en institution?” og ”Hvordan skal institutionerne formes i fremtiden?”

Institutioner vedrører alle

Brugernes ønsker og behov er i fokus, når fremtidens institutioner skal bygges, og vi er alle brugere af institutioner på et eller andet tidspunkt af vores liv. Enten som små børn i en daginstitution, som større børn i en folkeskole eller som ældre i en plejebolig – men også som enten forælder, pårørende eller måske medarbejder. Derfor vedrører udstillingen ’Institutioner for fremtiden’ os alle.

Vandreudstillingen ’Institutioner for fremtiden’ kan opleves på Rådhuspladsen i København fra mandag d. 30. januar til og med 19. februar 2012, alle dage fra kl. 9-18. Herefter flytter udstillingen videre til fem større danske byer. Udstillingen markeres med et event torsdag d. 2. februar fra kl. 16, hvor rapperen Per Vers giver sin personlige fortolkning af om mening om fremtidens institutioner. Udstillingen er udviklet af Dansk Arkitektur Center for Energistyrelsen, Realdania og Bygherreforeningen.

Institutioner for fremtiden

Udstillingen ’Institutioner for fremtiden’ tager udgangspunkt i tre modelprogrammer for daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger, som Energistyrelsen og Realdania har udarbejdet i samarbejde med bl.a. Kommunernes Landsforening under samme projekttitel. De tre modelprogrammer er inspirationskataloger til kommunerne i deres arbejde med at danne de optimale rammer for velfærdsydelser af høj kvalitet.

- Institutioner for fremtiden er et spændende projekt, der vil skabe opmærksomhed om de nye tiltag på institutionsområdet, hvor bl.a. brugerne inddrages på nye måder. Projektets fokus på, hvordan de arkitektoniske rammer i institutionerne kan understøtte og fremme det gode liv i institutionerne, ligger helt i tråd med Realdanias indsats for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Fokus på brugerne

Et af nøgleordene i modelprogrammerne er brugerinvolvering. Livet i institutionerne udvikler og ændrer sig hele tiden, og dette påvirker de behov og ønsker, brugerne har til rammerne. Derfor er dialog med brugerne centralt, når der i de kommende år skal investeres i nybyggeri og renovering af dagsinstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Jo større kendskab, der er til bygningens brugere og deres fremtidige behov, jo bedre er mulighederne for at bygge institutioner, der både nu og i fremtiden kan skabe gode rammer for leg, læring og omsorg.

- Når brugerne er med i byggeprocessen etableres ejerskab til det færdige byggeri. Ved at fokusere på nutidige og fremtidige behov hos brugerne, kan der skabes fysiske rammer, som mere præcist og effektivt imødekommer disse behov. Med modelprogrammerne ønsker vi at inspirere byggeriets parter og derved få bedre bygninger – både kvalitativt, funktionelt og energimæssigt, udtaler Søren Tegen Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

I udstillingen ’Institutioner for fremtiden’ kan man få et indblik i brugernes ønsker og behov og se det resultatet af deres involvering i otte konkrete byggeprojekter, der har fået støtte til at afprøve modelprogrammerne. Man kan via sin mobiltelefon lytte til forskellige brugeres personlige fortællinger, samtidig med at man selv kan give sin mening til kende i forhold til det at skabe nye rammer for livet i daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

- Udstillingen er en fin måde at vise de almindelige borgere, brugere af institutioner og bygherrer, hvordan de kommunale bygherrer tackler udfordringerne med at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens institutioner, og hvilken ekstra værdi og kvalitet brugerinddragelse i de tidlige faser kan tilføre projekterne, siger Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Otte projekter har afprøvet nye processer til brugerinvolvering

Udstillingen viser bl.a. otte konkrete bud på fremtidens institutioner. Det er vinderforslagene fra de syv kommuner, der har modtaget støtte til at afprøve nye brugerinvolverende processer på otte konkrete byggeprojekter. To af disse byggerier står allerede færdige, mens resten er under opførelse.

Skoleleder Marianne Svane, der har været involveret i et af projekterne, udtaler:

- Vi har fået mange brugbare erfaringer ved at inddrage brugerne i planlægningen af Vibeengskolen i Haslev. Skolens udformning og indretning blev i vidt omfang lagt fast på baggrund af valg, som blev truffet i de indledende planlægningsfaser. Her involverede vi fremtidens brugere og kunne på den måde imødekomme deres behov. Vi lod bl.a. eleverne tegne deres drømmeskole. Firs procent af eleverne tegnede udelukkende idéer til skolens udearealer. Det var en øjenåbner for os.

Fakta

Udstillingen Institutioner for fremtiden

 • Udstillingen kan opleves på Rådhuspladsen i København fra d. 30. januar til d. 19. februar 2012, alle dage fra kl. 9-18.
 • Udstillingen vil efterfølgende kunne opleves i fem større danske byer. Det er planen, at udstillingen skal besøge Vejle (uge 8-10) – dog ikke bekræftet, Aarhus (uge 11-13), Esbjerg (uge 14-16), Odense (uge 17-19) og Næstved (uge 20-22).
 • Udstillingen er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center og finansieret af Energistyrelsen og Realdania.

Projektet Institutioner for fremtiden

 • Som følge af kommuneaftalen i 2009 blev der afsat 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger i årene 2009-2018.
 • Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) og Realdania gik sammen med KL om udviklingsprojektet ”Institutioner For Fremtiden”, der sætter fokus på udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger med det formål at understøtte kvaliteten af den offentlige service på disse områder.
 • Bygherreforeningen har siden 2010 varetaget formidling, udvikling og sekretariatsfunktion for projektet.

Modelprogrammerne

 • Modelprogrammer er inspirationskataloger, der kan fungere som opslagsbog, tjekliste og videnbase, når bygherrer skal planlægge og byggeprogrammere nye bygninger eller ved ombygning af allerede eksisterende bygninger.
 • I 2010 blev der udviklet modelprogrammer for henholdsvis daginstitutions-, folkeskole- og plejeboligområdet. Modelprogrammerne sætter fokus på brugernes behov for kvalitativt gode fysiske rammer med viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energieffektivitet, indeklima og totaløkonomi.
 • Et vigtigt mål med modelprogrammerne er at forlade vanetænkningen og afdække nye metoder til problemløsning og planlægning, herunder brugerinddragelse. Modelprogrammerne er udviklet gennem en omfattende vidensindsamling, herunder casestudier og referencegruppeinterviews for at sikre, at udfordringerne er blevet bredt belyst.
 • Modelprogrammerne opdateres efterhånden, som der kommer ny viden på området, og som der kommer erfaringer ind fra kommunernes brug af modelprogrammerne. 
 • Man kan også læse mere om projektet på www.ens.dk og www.realdania.dk.

Pressemeddelelsen er udsendt af Bygherreforeningen i samarbejde med Energistyrelsen og Realdania.