x

Den historiske idrætsakse på Gymnastikhøjskolen i Ollerup skal renoveres

Pressemeddelelse 1. november 2012

Gymnastikhøjskolen i Ollerup har udsendt nedenstående pressemeddelelse: Det er med stor glæde, at Gymnastikhøjskolen i Ollerup kan informere om, at Realdania har givet en bevilling på op til 10,5 mio. kr. til tilbageføring og renovering af den historiske idrætsakse.

Beløbet er givet som en del af et samlet projekt til 44 mio. kr., som skal fuldføre den historiske idrætsakse, og er nærmere bestemt til anvendelse til tilbageføring og renovering af det udendørs svømmeanlæg.

Den forestående renovering er anden del af en storstilet løbende renovering, hvor der til dato er investeret 47 mio. kr.

Første del var bl.a. tilbageføring og renovering af det indendørs svømmeanlæg, som Realdania støttede med 18 mio. kr. Denne del blev afsluttet i år 2006, og nu er højskolen klar til at fortsætte arbejdet.

Som en fremtidig og tredje del forestår arbejdet med at tilbageføre og renovere Hovedbygningen fra Gymnastikhøjskolens grundlæggelse i 1920, således at hele det historiske anlæg fremtræder som da det blev taget i brug, men i en nutidig funktionel kontekst.

Der er arkitektonisk sammenhæng mellem det indendørs svømmeanlæg, som er Danmarks første, og det udendørs svømmeanlæg, hvorfor det vil være af uvurderlig betydning for helheden, at begge dele bliver tilbageført og bevaret for eftertiden.

Det samlede projekt inkluderer også tilbageføring og renovering af den historiske idrætshal, som ved indvielsen i 1932 var den største hal i Nordeuropa uden søjler.

Det er tanken, at Idrætshallen ved samme lejlighed omdannes til en multiarena med indbyggede mobile tribuner.

”Gymnastikhøjskolen i Ollerup er Realdania stor tak skyldig for den velvilje, der udvises i forbindelse med arbejdet for at bevare kulturarven ved den første af gymnastik- og idrætshøjskolerne i Danmark. Uden en donation af denne størrelse ville dette arbejde ikke være muligt,” siger forstander Uffe Strandby.

Yderligere information samt billedmateriale om projektet kan fås ved henvendelse til  Gymnastikhøjskolen i Ollerup.