x

Nyt rådgivningsprojekt skal hjælpe danske boligejere

Pressemeddelelse 21. juni 2012

DANSKE ARK og Bolius går sammen i et nyt rådgivningsprojekt, der skal fremme brugen af professionel rådgivning blandt boligejere i Danmark. Det ny projekt skal synliggøre værdien af god rådgivning og gøre det lettere at få kontakt til selvstændige rådgivere ved om- og tilbygningsprojekter. Det er målet, at projektet skal være med til at højne kvaliteten af private boliger og derigennem øge livskvaliteten for danske boligejere.

Danske boligejere får et nyt sted at søge rådgivning, når de skal foretage om- og tilbygninger af deres boliger. DANSKE ARK, foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder, og Bolius Boligejernes Videncenter etablerer projektet, der skal levere professionel rådgivning til danske boligejere fra starten af 2013. Målet er at gøre det lettere og mere gennemskueligt for boligejerne at få professionel rådgivning ved om- og tilbygningsprojekter af deres hjem.

Det kommende rådgivningsprojekt er støttet af Realdania, og ifølge adm. direktør Flemming Borreskov er behovet for at tilbyde rådgivning på en mere tilgængelig måde stort, fordi en række barrierer i dag forhindrer boligejerne i at opsøge den rette rådgivning, når de skal foretage forbedringer af deres huse.

”Mange boligejere er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at forbedre deres bolig, og samtidig opfattes rådgivning af mange som et fordyrende og tilsyneladende overflødigt element, som man vælger fra i byggeprocessen. Det vil vi gerne være med til at ændre på, da professionel rådgivning øger både brugbarhed, holdbarhed og skønhed i bygningsforbedringer og i sidste ende medfører øget livskvalitet for boligejerne,” siger Flemming Borreskov.

Projektet er forankret i et samarbejde mellem DANSKE ARK og Bolius, som er organiseret med en klar adskillelse af opgaver og ansvar. Bolius står for at skabe interesse for ordningen, fortælle om fordelene ved en professionel rådgivning samt formidle kontakt mellem boligejere og arkitekter, mens DANSKE ARK og arkitekterne under ordningen står for at gennemføre den egentlige rådgivning.

Christian Lerche, direktør i DANSKE ARK siger om rådgivningsprojektet: ”Arkitekterne har stærke faglige kompetencer, som den enkelte husejer og samfundet som helhed har stort udbytte af. Men vi oplever, at mange arkitekter ser det som en udfordring at få etableret den første kontakt til boligejerne og få beskrevet, hvad arkitekten kan og hvordan et samarbejde kan forløbe. Vi har taget initiativet for at overvinde denne barriere på markedet. Netop nu er der stor interesse for energirenoveringer blandt boligejerne, men vi kan se en uheldig tendens til at mange boligejere træffer deres beslutning om energirenovering uden en helhedsvurdering af en bygnings samlede potentiale og problemer. Det kan blive dyrt og problematisk. En arkitekt er boligejerens uafhængige rådgiver og kan lave netop den afgørende helhedsvurdering, som giver det trygge og gode beslutningsgrundlag.”

Ordningen vil skabe en professionel og let tilgængelig kontaktplatform mellem boligejere og rådgivere. Projektet skal blandt andet nå ud til danske boligejere ved hjælp af en hjemmeside og en lang række kommunikationsaktiviteter, som kommer til at vise en samling af konkrete eksempler på boligrenovering.

Bolius deltager i samarbejdet med et håb om, at danske boligejere får øjnene op for værdien af professionel rådgivning. 

”Bolius har siden sin begyndelse haft som mission at få boligejernes øjne op for, at professionel rådgivning skaber merværdi. Både rent økonomisk i forhold til boligens værdi, i forhold til energioptimering og arkitektur, og i ligeså høj grad fordi oplevelsen ved at bo i boligen bliver bedre, hvis en rådgiver er inde over. Med det nye rådgivningsprojekt får vi mulighed for digitalt at tilbyde en lang række relevante cases for alle, der ønsker at gennemføre om- og tilbygninger – og på den måde kommer vi forhåbentlig til at motivere endnu flere husejere til at inddrage rådgivning i forbindelse med deres forbedringsprojekter.” siger Ulrik Heilmann, direktør i Bolius.

Ordningen, der er under udvikling, lanceres primo 2013 for en treårig pilotperiode, og har som målsætning at rådgive om 1.500 – 3.000 sager hvert år.

FAKTA

Om rådgivningsprojektet
Formålet med projektet er at fremme brugen af professionel teknisk rådgivning blandt private boligejere i Danmark for at øge værdien af den enkelte om- og tilbygning og dermed skabe livskvalitet for boligejerne. Mere overordnet vil ordningen medvirke til at sikre kvaliteten af forstædernes byggede miljø på vej mod omstillingen til et samfund baseret på vedvarende energi.

Projektet er struktureret i et samarbejde med DANSKE ARK og er organiseret med en klar adskillelse af opgaver og ansvar. Bolius står for at skabe interesse for ordningen samt formidle kontakt mellem boligejere og arkitekter under DANSKE ARK. DANSKE ARK og arkitekterne under ordningen står for at gennemføre den egentlige rådgivning og bærer ansvaret herfor.

Om DANSKE ARK

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. Læs mere på www.danskeark.dk  

Om Bolius

Bolius er et helejet Realdaniaselskab. Bolius blev grundlagt i 2002 med det klare formål at være et videncenter, som yder uvildig vidensformidling og professionel kvalitetssikring og -kontrol til private med målet om at skabe øget livsværdi for de danske boligejere. Læs mere på www.bolius.dk


Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af DANSKE ARK