x

Sådan ser Danmark ud i 2050

Pressemeddelelse 27. marts 2012

Danmark skal de kommende 4 årtier gennem en omfattende grøn omstilling, men hidtil har ingen vovet at give et bud på hvordan det vil forandre Danmark og de danske byer, landdistrikter, transportsystemer og boliger. Det råder Realdania nu bod på.

Realdania offentliggør 28. marts en omfattende rapport, ”2050 - Der bli’r et yndigt land”, som tegner et detaljeret billede af Danmark i 2050. Det såkaldte scenarie er udarbejdet af Mandag Morgen og bygger på et års samarbejde med Realdanias 1.100 faglige medlemmer, som er nøglepersoner fra bl.a. erhvervsliv, landbrug, den private og almene ejendomssektor og kommuner – herunder landets 98 borgmestre. Mere end 300 af Realdanias faglige medlemmer har været direkte involveret i arbejdet, som desuden bygger på interviews med 50 af Danmarks førende eksperter, bl.a. byplanlæggere, arkitekter, erhvervsledere, politikere og økonomer.

 • Byerne bliver vækstlokomotiver – væksten og produktiviteten er højest i de fortættede byområder
 • 9 ud af 10 danskere bor i byer om fire årtier. De små samfund kæmper for deres overlevelse, men samtidig er der ny, grøn vækst i landdistrikterne
 • Vi bor stadigvæk i vores elskede parcelhuse – men har renoveret og toptunet dem
 • Transportsystemet er kollektiviseret, og der er mere og vildere natur
 • Scenarie-rapport tegner det første, sammenhængende billede af hvordan fremtidens grønne danske samfund kommer til at se ud

”Det er svært at spå om fremtiden, men man kan lære en masse af at give et kvalificeret bud på, hvordan vores samfund udvikler sig.  Det er en effektiv og nyttig måde at analysere nutiden på. Det skaber en forståelse for, hvordan vi kan realisere samfundsmæssige målsætninger. Det kan også medvirke til at kvalificere de valg, vi tager hver eneste dag, for at forme udviklingen - og i sidste ende den verden, vi ønsker at leve i,” siger Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania.

”2050 – Der bli’r et yndigt land” tegner et billede af et Danmark, der er meget anderledes end i dag – men også meget genkendeligt. Scenariet tager udgangspunkt i at Danmark er et ”grøn vækst”-samfund, der er uafhængigt af kul, olie og gas. De største forandringer er, at de store byer vokser og de små samfund skrumper. Landdistrikterne uddør dog langt fra, de skaber vækst og jobs ved at producere avancerede bioprodukter og sunde højkvalitetsfødevarer. De danske boliger er toptunede og intelligente, og vores bykerner er tættere, lidt højere - og bilfrie. En større del af Danmark er dækket af skov, og nye dyrearter er kommet til. Transportsystemer er blevet elektriske og kollektiviseret. Vi skræddersyer vores rejser ved at kombinere transportformerne og dele cykler, busser, elbiler, letbaner og tog. Danskerne ejer mindre og lejer og deler mere.

Rapporten offentliggøres i forbindelse med et topmøde 28. marts for over 400 deltagere. Blandt talerne er klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, forfatteren Tor Nørretranders og førende internationale eksperter fra bl.a. Brookings Institution og London School of Economics.


FAKTA

2050 i tal

 • 9 ud af 10 danskere bor i byer 
 • Næsten hver anden bornholmer er mere end 65 år gammel 
 • 1.5 mio danskere bor i det østjyske bybælte fra Randers til Kolding 
 • 4,5 mio indbyggere bor i byregionen København/Malmö 
 • 40.000 københavnere er flyttet ind i den grønne bydel Nordhavn 
 • København har 170.000 flere indbyggere 
 • Danmark har 1.000 storlandbrug, 20 agroindustrielle klynger og 3 højteknologiske bioraffinaderier 
 • 80% af al transport sker på elektricitet 
 • 500.000 pendler ind til København hver dag 
 • Vores boliger bruger 50% mindre energi 
 • Næsten 100% af vores boliger er koblet på fjernvarme og fjernkøling 
 • 9 ud af 10 københavnere har højst 600 meter til en metrostation 
 • 40% af vores fødevarer er økologiske 
 • Horsens har 25% flere borgere, Aarhus 16% flere og København 21% flere. 
 • Læsø har 15% færre borgere, Lemvig 11% færre og Lolland 10% færre. 
 • Det koster 4 gange så meget at bruge el kl. 18.00 som kl. 01.00. 
 • 20.000 danskere arbejder med at udvikle teknologi til elbiler 
 • Over 50% af al persontransport er kollektiv
 • 100% af vores energi og el kommer fra vedvarende energikilder