x

Fotobog præsenterer Lolland-Falster fra nyt perspektiv

Pressemeddelelse 11. oktober 2012

Lolland-Falster har historisk levet højt på en central placering ved det europæiske kontinent – og ekstra fed landbrugsjord. I bogen ”Syd for Danmark” viser fotograf Henrik Saxgren og forfatter Niels-Jacob Andersen øernes mange udviklingspotentialer.

Fotograf Henrik Saxgren og forfatter Niels-Jacob Andersen portrætterer i bogen ”Syd for Danmark” Lolland-Falster i billeder og ord fra et nyt 100 års-perspektiv. Resultatet er overraskende, og håbet er, at tidsperspektivet kan åbne for en ny og positiv måde at se øerne på.

Historisk har Lolland-Falster nemlig altid været en trafikeret trædesten mellem Norden og resten af Europa. I krisetider har det betydet både rigdom og vækst, frem for isolation og stagnation.

Lollikker og falstringer har altid handlet egenhændigt - med vendere, tyskere og polakkere – uden om både kirke og kongemagt. Det har de kunnet tillade sig, fordi de levede i et frugtbart fadebur og orienterede sig mod Østersøen med en undseelig bondesnu sikkerhed, der også er fremtidspotentiale i.

"Bogen viser Lolland-Falster kogt ned til en fond. Eller sagt på en anden måde: Bogen er den skulptur, som stod tilbage, da vi havde hugget alt overflødigt bort," siger Henrik Saxgren.

Fakta

”Syd for Danmark udkommer på Forlaget Aristo og kan fås i boghandlen fra den 19. oktober. Bogen lanceres ved et arrangement på Reventlow-Museet, Pederstrup fredag den 12. oktober kl. 15-17.

Bogen er finansieret af Realdania og Lolland Kommune. Forfatterne har haft fuld kunstnerisk frihed ingen for rammerne af det overordnede projekt, Mulighedernes Land, til at fortolke Lolland-Falsters stedbundne potentiale.

Mulighedernes Land er et partnerskabsprojekt mellem Realdania, Lolland, Thisted Kommuner samt Bornholms Regionskommune. Formålet er at udvikle og afprøve nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer. Mulighedernes Land skal understøtte bosætning og turisme og derigennem bidrage til at øge livskvaliteten i yderområderne.

Læs mere på www.mulighedernesland.dk