x

Think Space 2012: Konference om brugerdreven byudvikling i 1 til 1

Pressemeddelelse 20. august 2012

For andet år i træk inviterer Givrum.nu til Think Space konference om brugerdreven byudvikling. Fra den 12. til den 14. september danner en nedlagt skole i Husum rammen om Think Space 2012, hvor mere end 40 keynotes, oplæg og workshops vil præsentere best case eksempler på brugerdreven byudvikling fra ind- og udland. Mød bl.a. Kulturminister Uffe Elbæk, Knud Foldschack, Prags Have, Open Air Neighbourhood og Bybi.

I løbet af de seneste år er der sket en opblomstring i antallet af brugerdrevne initiativer, der arbejder for at gøre byen mere kreativ, mere bæredygtig og mere socialt inkluderende. Foreninger, NGO’er, kunstnere og iværksættere har fundet fælles fodslag med kommuner og developere i Danmark og udlandet – og i spændingsfeltet mellem den civile, offentlige og private sektor opstår de nytænkende idéer og projekter, som for alvor kan rykke planlæggeren og borgeren sammen.

Nye spor inden for byudvikling
På Think Space 2012 stiller mere end 40 keynotes, oplæg og workshops skarpt på best case eksempler på brugerdreven byudvikling fra ind- og udland inden for tre aktuelle temaer: Social innovation, lokal fødevareproduktion og kultur som forandringsagent.

Man kan bl.a. opleve Marcus Westbury fra det australske projekt Renew Autralia, der fortæller om, hvordan man med succes har løftet Newcastle både socialt og erhvervsmæssigt, ved at lade borgerne tage tomme bygninger i brug til kunstnerisk udfoldelse. Knud Foldschack taler om de juridiske udfordringer ved alternative sociale organiseringsformer i byen, på baggrund af bl.a. hans erfaringer fra Christianias legaliseringsproces, samt forhandlingerne mellem de unge og Københavns Kommune i forbindelse med etableringen af det nye Ungdomshus i København. Kulturminister Uffe Elbæk vil tale om den altafgørende rolle kulturen spiller i vores samfund, i kraft af dens evne til at stille spørgsmål, provokere og anvise nye veje for den måde, vi organiserer os på.

Derudover vil man kunne møde repræsentanter fra en række af de mest interessante borgerinitiativer, der har været med til at udvide grænserne for, hvordan vi kan bruge byen sammen, bl.a. Prags Have, Bybi, Open Air Neighbourhood og Byhøst.

Eksemplets magt
Think Space 2012 bliver afholdt på EnergiCenter Voldparken i Husum, som er et strålende eksempel på, hvordan tomme bygninger kan blive samlingspunkt for lokalsamfundets borgere og foreninger. I 2008 blev skolen nedlagt i forbindelse med en større sparerunde, men i stedet for at lade skolens bygninger stå ubenyttede hen, fik Områdefornyelse Husum og en række lokale ildsjæle og foreninger tilladelse til at etablere en socialøkonomisk virksomhed, der kunne skabe liv på den gamle skole.

Om Think Space 

  • Tid: 12. - 14. september 2012
  • Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj
  • Pris: 1000 kr. for alle tre dage. En-dags-billet 375 kr. Gratis for arbejdsløse, pensionister og studerende.
  • Tilmelding: Tilmelding skal ske på thinkspace@givrum.nu, senest onsdag 5. september 2012

Udpluk fra programmet

  • Erik Clausen – filminstruktør, maler og meget andet
  • Tom Wild (UK) – tovholder på EU projektet SEEDS
  • Ayfer Baykal – Teknik- og Miljøborgmester i Kbh. Kommune
  • Siv Raun Andersen – leder af Køge Kyst

Think Space blev afholdt første gang i 2011. Over tre dage mødtes 150 lovgivere, forvaltere, developere og frivillige for at udveksle viden omkring, hvordan byens tomme bygninger kunne bruges aktivt i forbindelse med byudvikling.

Om Givrum.nu
Givrum.nu arbejder som interesseorganisation for ibrugtagning af tomme bygninger til sociale og kulturelle formål.

Givrum.nu fungerer som bindeled mellem brugere og ejere af tomme bygninger. Givrum.nu rådgiver private og offentlige grundejere omkring de administrative og praktiske problemstillinger forbundet med midlertidige ibrugtagninger. Givrum.nu støtter kreative iværksættere, kunstnere og sociale foreninger, som mangler et sted at realisere deres projekter med sparring omkring finansiering, organisering og samarbejde med private og offentlige aktører.

Givrum.nu blev etableret i 2010 med støtte fra Realdania.