x

To hold er videre i konkurrencen om Hobro midtby

Pressemeddelelse 8. november 2012

En ny Havnegade med kulturlomme og rum til fordybelse, et bustorv samt en urban grøn og frodig fælled. Blot nogle af de ideer, der kan blive til virkelighed i Hobro midtby. Ideer som udspringer af den konkurrence, som Mariagerfjord Kommune og Realdania netop har afsluttet første fase af. Nu skal de to vinderes ideer bearbejdes.

Vinderne af projektkonkurrencen blev

- Schønherr i samarbejde med Via Trafik, Holscher og Lindgaard Rådgivende Ingeniører.
- EBD i samarbejde med Entasis, adj. professor Jens Rørbech, professor Martin Zerlang, Jesper Kongshaug Architectural Lighting og EKJ Ingeniører.

De to teams skal nu i gang med at forfine og justere deres forslag ud fra dommernes bemærkninger, inden den endelige vinder kåres til marts næste år. De to forslag er meget forskellige, men  dommernes begrundelse for at vælge netop de to forslag var, at de på hver deres måde vil kunne skabe rammerne for en samlet udvikling af bymidten og havnearealerne.

Havnegade som i 1970’erne

Team Schønherrs forslag lægger Havnegaden tilbage i det forløb, som vejen havde i 1970´erne. Dermed bliver der skabt plads til at bygge en ny bydel mellem Havnegade og Østergade samt på ”Texacogrunden” øst for Brogade. Forslaget rummer også en ny busterminal, hvor busserne holder ind til en ”ø”, hvilket dommerne vurderer, vil gøre området mere overskueligt for chauffører og passagerer.

Havnegade føres op i Østergade

Forslaget fra Team EBD fører Havnegade op i Østergade. Desuden lægger forslaget op til en ny bebyggelse langs sydsiden af Østergade, som skal grænse op til en grøn fælled med eng-karakter. Herved vil byen få en større grøn kile end i dag.

Brogade er den store udfordring

Konkurrencen om Hobro-bymidte er blevet til i samarbejde med Realdania, som har særligt fokus på Brogade og de udfordringer en så trafikeret vej ned gennem en bymidte
giver.

”Mange danske byer har potentialer, der ikke bliver indfriet, fordi en stor trafikåre skærer sig ind gennem bymidten eller – som i Hobro – adskiller by og havn. Konkurrencen har givet fem gode bud på, hvordan Hobro kan beholde sin livsnerve, og samtidig bygge ny by og skabe bedre sammenhæng mellem by og havn. De to forslag har hver deres måde at løse barriereproblematikken på, som vi glæder os til at se udfoldet”, siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen (S), sad med i dommerkomiteen. Han har oplevet konkurrenceforløbet som en spændende mulighed for at få en kvalificeret faglig debat om, hvordan bymidtens
udfordringer bedst løses.

”De to forslag - som jo ikke er færdige løsninger - rummer begge nogle stærke ideer, som vi tror på vil kunne blive til glæde for byens borgere, erhvervsdrivende og besøgende”, uddyber formand for Udvalget for Teknik og Miljø, Preben Christensen (S).

FAKTA

Økonomi
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Realdania, Mariagerfjord Kommune og Trafikstyrelsen. Hensigten er at skabe bedre fremkommelighed for busserne i bymidten, bedre sammenhæng mellem by og havn og nye byggemuligheder i bymidten.

Realdania bidrager med 14 mio. kr., Mariagerfjord Kommune med 14 mio. kr. og Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med 11,7 mio. kr. - i alt 39,7 mio. kr.

Illustrationerne

De to vinderforslag illustrerer begge en byudvikling på Nordhavnen. Dette områder ikke en del af konkurrencen, og der ændres således ikke ved fremtidsplanerne for Nordhavnen.

Dommerkomiteen bestod af:
Preben Christensen (Mariagerfjord Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø)
Svend Madsen (Mariagerfjord kommune, Udvalget for Teknik og Miljø)
Lars Højmark (Mariagerfjord kommune, fagchef)
Tom Nielsen (Realdania, arkitekt)
Jens Kvorning (Kunstakademiets Arkitektskole – fagdommer udpeget af Akademisk
Arkitektforening)
Jonas Sangberg (POLYFORM - fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening)
Anders H. Kaas (Atkins – fagdommer udpeget af F.R.I.)

Yderligere oplysninger:
Borgmester Hans Christian Maarup tlf. 97 11 30 01
Udvalgsformand Preben Christensen tlf. 21 18 81 31
Direktør i Realdania Hans Peter Svendler tlf. 70 11 66 66