x

Civilsamfundets samfundsøkonomiske betydning skal kortlægges

Pressemeddelelse 27. januar 2014

Det skal nu undersøges, hvad de mange non-profit aktiviteter, som fonde, foreninger og andre udfører, betyder for Danmark. Realdania har bevilget professor Thomas P. Boje på Roskilde Universitet 4, 3 millioner kroner, til en analyse af civilsamfundets samfundsøkonomiske betydning i Danmark 2010 – 2014.

Formålet med analysen er at etablere et nationalregnskab for den danske nonprofit-sektor, herunder foreninger, selvejende institutioner og almennyttige fonde. Desuden vil projektet anslå omfanget af danske erhvervsdrivende fondes bevillinger til sociale og kulturelle formål.

”Det er velbeskrevet i både tal og ord, hvordan erhvervslivet og den offentlige sektor hænger sammen økonomisk, men det samme gælder ikke for civilsamfundet. Ikke blot ved vi mindre om tallene, men vi ved også mindre om, hvad civilsamfundet udfører og indeholder. Det skal denne analyse være med til at rette op på,” siger professor Thomas P. Boje, Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Roskilde Universitet. 

Undersøgelsens indhold

Med etableringen af et nationalregnskab for nonprofit sektoren vil det være muligt at få indsigt i en række centrale problemstillinger som:

  1. den samfundsøkonomiske betydning af den civile nonprofit-sektor i Danmark.
  2. den samfundsøkonomiske betydning af foreningslivet, de selvejende institutioner samt almennyttelige såvel som erhvervsdrivende fondes bidrag til den civile nonprofit-sektor i Danmark.
  3. karakteren af det bidrag som den civile nonprofit-sektor og de erhvervsdrivende fonde yder til det danske velfærdssamfund i form af økonomiske tilskud, frivillig indsats, produktion af serviceydelser mv.
  4. den danske frivillige nonprofit-sektors egenart i forhold til hvad man finder i andre lande – primært Norge og Sverige. 

Skal tage et større samfundsansvar

Det er planen, at dette nationalregnskab for den civile nonprofit-sektor skal opbygges
som et supplement til det ordinære nationalregnskab. Realdania, der selv er en del af civilsamfundet, har støttet analysen.

”Vi ved, at civilsamfundet bidrager på mangfoldige måder til samfundet, men analysen skal nå et spadestik dybere og vise, hvordan sektoren er skruet sammen og hvor meget den bidrager med. Analysen kan gøre os skarpere på, hvordan civilsamfundet kan komme til at tage et større samfundsansvar og hvordan vi kan forstærke samarbejdet med de andre sektorer, staten og markedet,” siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

Arbejdet med etableringen af satellit-regnskabet for den danske civile nonprofit sektor vil blive koordineret fra Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Roskilde Universitet med professor Thomas P. Boje som ansvarlig.

To Ph.d.-stipendiater er tilknyttet projektet – cand. scient. soc. Kire Petrovski og cand. scient. soc. Jonathan Hermansen. Projektet udføres i tæt samarbejde med Danmark Statistik og forskningsprojektet ”Civilsamfund og Frivillighed” (CIFRI), som er et forskningssamarbejde mellem Aalborg, Syddansk og Roskilde Universiteter samt SFI om analyser af frivillighed i den danske befolkning.