x

Pengene på plads til ny Europaskole i København

Pressemeddelelse 4. oktober 2013

450 mio. kroner til en ny Europaskole i København er nu fundet. Fire fonde og Københavns Kommune står for den samlede finansiering af skolen, der tager imod de første elever i august 2014.

København er nu i mål med et af de mest ambitiøse initiativer til at sikre udenlandske medarbejderes lyst til at slå sig ned i byen. En Europaskole med plads til 900 elever bliver bygget i Carlsberg Byen takket være en aftale mellem Københavns Kommune og Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond, der tilsammen bidrager med godt 300 mio. kroner, mens Københavns Kommune har afsat 150 mio. kroner til byggeriet.

 - Det er en fantastisk glædelig nyhed for hele København. Europaskolen betyder, at vi kan tiltrække veluddannet udenlandsk arbejdskraft. Det er utroligt glædeligt, at vi takket være fire generøse fonde og Københavns Kommunes eget bidrag nu er i mål med finansieringen, siger overborgmester Frank Jensen.

Målet er at gøre København mere attraktiv for en bred målgruppe af internationale arbejdstagere – herunder mellemindkomstgrupper som ph.d. studerende, IT-programmører, ingeniører, arkitekter etc. – der traditionelt ikke har været i stand til at betale de relativt dyre, eksisterende internationale skoletilbud.

Realdania bidrager med 150 mio. kroner til byggeriet af den nye skole, der placeres i Carlsberg Byen. Det forventes, at den nye skole vil stå klar ved årsskiftet 2017/2018, men de første europaskolebørn starter op på Skole i Sydhavnen 1. august 2014.

- Jeg er overbevist om, at en Europaskole vil kunne medvirke til at fastholde København som vækstmotor i Øresundsregionen og i hele Danmark. Ved at bidrage til et byggeri af høj kvalitet kan vi med vores erfaring være med til at højne og sætte standarder for kvaliteten af nybyggeri i Carlsberg Byen, der er et af Københavns meget centrale byudviklingsområder, siger Jesper Nygård, der er adm. direktør i Realdania.

Det er tanken, at Europaskolen med sin placering i Carlsberg Byen skal tiltrække elever fra hele hovedstadsområdet og være et særligt tilbud i Ørestadsregionen.

Novo Nordisk Fonden støtter Europaskolen i København med 88 mio. kr., der bl.a. går til etablering af naturvidenskabelige faglokaler. Bevillingen fra fonden er en særbevilling i anledning af 90-året for fremstillingen af den første insulin i Danmark.

 - Med støtten til etablering af Europaskolen i København ønsker Novo Nordisk Fonden at gøre det lettere at tiltrække internationale arbejdstagere og fremme udvikling og uddannelsesmobilitet, herunder at understøtte internationaliseringen af Københavnsregionens forskningsmiljøer. Samtidig ønsker fonden at understøtte, at børn og unge kan få en international uddannelse på højt niveau med fokus på naturvidenskab, siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Nordea-fondens uddeling på 32 mio. kr. er målrettet bl.a. opførelsen af Europaskolens idrætsfaciliteter:

- Nordea-fonden er glad for at skabe gode rammer for leg og bevægelse for Europaskolens elever og lokalområdets beboere, som alle får adgang til de nye idrætsfaciliteter, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Allerede fra da Københavns Kommune først konkretiserede planerne om behovet for en Europaskole, støttede Industriens Fond aktivt op om projektidéen:

 

- Industriens Fond er meget tilfreds med, at ambitionen om et attraktivt internationalt skoletilbud med den store velvilje fra andre fonde og Københavns Kommune nu kan komme i stor skala fra start. Vores bevilling på 32 mio. kr. fra 2011 var rettet mod et opstartsprojekt. Det er glædeligt at der nu er sikret kvalitets- og indholdsmæssigt ambitiøse rammer allerede fra start af. Internationalt orienteret arbejdskraft understøtter dansk industris konkurrenceevne og er dermed afgørende for væksten, siger administrerende direktør i Industriens Fond, Mads Lebech. 

 

Europaskolen får tre spor, hvor der undervises på henholdsvis dansk, engelsk og et tredje sprog, der ikke er fastlagt endnu.

 - Jeg er optaget af, at København kan tilbyde en bred vifte af skoletilbud. Vi har stor succes med profilskoler med forskelligt indhold, der gør det attraktivt at vælge folkeskolen, og en Europaskole har meget at tilføre den københavnske folkeskole, siger børne- og ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen.

EU giver lande med officielle EU-kontorer mulighed for at anlægge Europaskoler, og i København er det EUs Miljøagentur (EEA) ved Kongens Nytorv, der gør det muligt at etablere en Europaskole. 

Danmark og dermed Københavns Kommune fik i december 2012 den endelige godkendelse fra Europa-kommissionen med tilladelse til at oprette en Europaskole.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Københavns Kommune