x

Nu begynder renoveringen af det bevaringsværdige Tinghus i Fjerritslev

Pressemeddelelse 17. september 2013

Kulturforeningen Tinghuset og Jammerbugt Kommune er nu klar til at påbegynde en stor renovering af Tinghuset i Fjerritslev. Dette ønsker vi at markere for alle interesserede fredag den 4. oktober 13.30-15.30.

Programmet starter kl. 13:30 med:

- Velkomst ved Per Gregersen formand for Kulturforeningen Tinghuset
- Tale ved Borgmester Mogens Gade
- Orientering om projektet ved bevaringsarkitekt Søren Kibsgaard.

Efterfølgende vil der være mulighed for at få en rundvisning i Tinghuset og opleve musikalsk un-derholdning i Tinghuset celler. Kulturforeningen Tinghuset vil være vært ved en forfriskning.

Kulturforeningens formål er, at skabe nyt liv i tinghusets unikke kulturhistoriske rammer, så de i fremtiden kan komme borgerne i Fjerritslev til gode i form af bl.a. Foredrag, udstillinger, kurser og meget andet.

Fjerritslev Tinghus er både kulturhistorisk og arkitektonisk en spændende bygning, tegnet af Victor Nyebølle og opført i 1909. Huset var i funktion som ting- og arresthus indtil 2007, hvor domstolen blev nedlagt i forbindelse med retsreformen. Samme år blev huset på grund af sin detaljerigdom og som fremragende eksempel på nationalromantikkens blandede stilarter fredet.

Jammerbugt Kommune købte i 2009 Tinghuset. Efterfølgende blev Kulturforeningen Tinghuset oprettet. Ildsjælene bag Foreningen Tinghusets Venner har den daglige drift af Tinghuset. Foreningen har i den mellemliggende periode arbejdet for at få igangsat en renovering af Tinghuset. En renovering som vil respektere Tinghuset kulturhistoriske værdi for Fjerritslev og som samtidig vil give mulighed for, at borgere kan benytte Tinghuset til forenings- og kulturelle aktiviteter.

Renoveringen er kun mulig fordi en række puljer og fonde har givet tilsagn om at ville støtte renoveringen økonomisk. I alt er der givet tilsagn om 4.245.000 kr. til renoveringen.

Tilsagnene kommer fra følgende puljer og fonde: A.P. Møller med 1.755.000 kr., Realdania med 1.200.000 kr., Den Lokale Aktionsgruppe med 500.000 kr., Jammerbugt Kommune med 300.000 kr., El Fonden med 200.000 kr., Kulturarvsstyrelsen med 150.000 kr. Sonning Fonden med 100.000 kr., Bevaringsfonden 15.000 kr., Tuborgfonden med 15.000 kr. og Sparekassen Himmerlandsfond med 10.000 kr.

 gennemførelsen af byggearbejderne.