x

Samarbejde skal styrke Fredensborgs identitet

Pressemeddelelse 16. januar 2013

Hvordan ser fremtidens byliv ud i den historiske slotsby? Det spørgsmål sætter Realdania og Fredensborg Kommune fokus på i det kommende år. Det sker i et projekt, der skal vise, hvordan et moderne byliv kan udspille sig i Fredensborgs historiske og unikke rammer.

Bymidten i slotsbyen Fredensborg har de senere år ændret karakter. Først flyttede rådhuset, senere posthuset, flere bygninger står tomme og en del butikker er lukket. Men samtidig indeholder byen med Fredensborg Slot mange unikke kvaliteter med spændende, attraktive byrum og bevaringsværdige miljøer. Nu skal samarbejdet mellem Fredensborg Kommune og Realdania styrke byens identitet.

 

Samarbejdet omfatter en forundersøgelse og en konkurrence, hvor ekspertteams i dialog med borgerne samt handels- og foreningslivet skal give deres bud på, hvordan fremtidens byliv kan udspille sig i Fredensborg Bys historiske og oplevelsesrige rammer. Konkurrencedeltagerne skal komme med konkrete bud på en strategisk helhedsplan og et handlekatalog for fremtidige investeringer i byen.

 

”Fredensborg er en by, der rummer mange kvaliteter. Det gælder ikke mindst det historiske islæt med slottet i baggrunden og nærheden til naturen ved fx Esrum Sø. Men ligesom mange andre provinsbyer landet over er byen ramt af krisen og folks nye indkøbsmønstre. Det kan mærkes i den lokale detailhandel. Med dette samarbejde med Realdania er det mit håb, at vi kan starte en proces, der i samarbejde med lokale aktører, kan være med til at styrke byens identitet og bringe nyt liv til Fredensborg”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

”Mange byer er i gang med at finde nye ståsteder og ruste sig til fremtiden – både kulturelt, erhvervs- og miljømæssigt. Det gælder ikke kun en slotsby som Fredensborg, men også købstæder, tidligere stationsbyer og forstæder. Med projektet i Fredensborg tager vi sammen med Fredensborg Kommune fat om nogle centrale problemstillinger omkring en historisk slotsbys moderne udvikling. Det bliver spændende at se resultatet af planarbejdet, og hvordan det kan inspirere andre byer, der er i en lignende situation,” siger Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania.

 

Synergi mellem slot og bymidte

Helt centralt for projektet vil det være at søge at skabe synergi mellem Fredensborg Bys identitet som hjemsted for hoffet og det attraktive miljø omkring Fredensborg Slot – og udviklingen af Fredensborg By ned omkring bymidten. Fredensborg Slot er i dag en af regionens største attraktioner, og synergien vil potentielt kunne give mere liv i byen ved at skabe byrum og forløb ud fra en samlet identitet, og derfra skabe rammerne om et attraktivt moderne byliv solidt forankret i byens historie.

 

Processen

Før konkurrencen sættes i gang, skal der laves en forundersøgelse, som vil danne baggrund for udarbejdelsen af et konkurrenceprogram og dermed afsættet for afviklingen af en to-faset konkurrence med fem ekspertteams. Konkurrencen skal tilvejebringe en strategisk helhedsplan og et handlekatalog med principper for fremtidige investeringer.

 

Parallelt med dette forløb indleder Fredensborg Kommune en dialog med potentielle samarbejdspartnere både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne proces er vigtig i forhold til at give de lokale aktører medejerskab for byens udvikling, hvilket er en del af projektets formål. Lokale aktører skal her forstås som alle aktører, der har en betydning for byens debat og udvikling.

 

Forundersøgelsen starter nu og løber frem til foråret 2013. Herefter udskrives konkurrencen, som forventes at være afsluttet ultimo 2013. Herefter vil det være op til politikerne og andre aktører at beslutte, hvordan helhedsplan og handlekatalog skal bruges og finansieres fremadrettet.

 

Projektet har et budget på 2,65 mio. kroner. Den ene halvdel finansieres af Fredensborg Kommune. Den anden gives som støtte fra Realdania.

 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Fredensborg Kommune