x

Frederiksberg vil skabe verdens bedste by-campus

Pressemeddelelse 3. juni 2013

Et nyt koncept for campus i tæt befolkede byer er på vej. Copenhagen Business School (CBS) og Frederiksberg Kommune er gået sammen om et projekt, der skal give studerende og medarbejdere på CBS topmoderne omgivelser – og det kommer hele byen til gode.

Området omkring CBS på Frederiksberg er et af de områder i hovedstaden, der har undergået de største forandringer i de seneste år – og nu skal området have endnu et løft. Et nyt projekt skal skabe et unikt og attraktivt campus i området med undervisningsfaciliteter, grønne områder og masser af spændende byrum. Realdania bidrager i den indledende fase med støtte til programmering, byanalyse og en 2-faset arkitektkonkurrence.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er begejstret for tankerne: ”Der kommer flere og flere unge til Frederiksberg, og vi skal sikre dem optimale forhold i forbindelse med deres studier – og i deres fritid. Det er kernen i dette projekt – men samtidig vil det binde hele kvarteret sammen, så også gæster og beboere får glæde af indsatsen. Et nyt byggeri skal passe ind i området og danne nye pladser omkring Fasanvejens Station. Gennem en arkitektkonkurrence vil vi gerne have bud på, hvordan vi får skabt et helstøbt byområde med nye undervisnings- og erhvervsmuligheder samt nye former for opholdsarealer til gavn for kvarterets beboere – og for studerende på CBS” siger han.

Målet med indsatsen er at også at styrke CBS´s i forvejen stærke ry som internationalt universitet. Rektor for CBS Per Holten-Andersen ser store perspektiver i projektet:

”CBS er altid gået foran med integrationen af undervisnings-, forsknings- og studentermiljøer i spændende kombinationer. Derfor ser CBS store perspektiver i udviklingen af et nyt koncept for et byintegreret campus. Målet er unikt, innovativt og banebrydende arkitektur, der samtidig understøtter synergien mellem campus og byen, som skal gøre projektet til et inspirerende ikon. Byggeriet skal kunne tilpasses skiftende tider med fleksible løsninger og mulighed for multifunktionalitet. Nye arkitektoniske og bæredygtige koncepter skal kunne afprøves. På den måde vil projektet kunne virke som et vindue til verdenen - og synliggøre Frederiksberg og CSB på international plan.”

Der er afsat tre millioner kroner til en arkitektkonkurrence, der skal sikre det bedste oplæg til arbejdet. Frederiksberg Kommune og CBS betaler halvdelen, mens Realdania støtter projektet med den anden halvdel. Indsatsen kommer til at give et løft især ved området omkring Fasanvejen Station, som skal knyttes mere sammen med resten af kvarteret. Metroselskabet vil i den forbindelse også deltage i projektet.

I første omgang skal der laves en konkurrence, der skal sættes i gang til sommer. Selve konkurrencen forventes at munde ud i 6-8 bud på et nyt koncept – et koncept der skal danne grundlag for det videre arbejde. Når der er fundet en vinder af konkurrencen, skal der udarbejdes en masterplan for indsatsen. Dette forventes at ske i begyndelsen af 2015.