x

Gammel viden i ny bog

Pressemeddelelse 3. maj 2013

Etagebyggeriets udvikling er et spændende kapitel i dansk byggehistorie. Ny bog samler en række artikler om, hvordan etagebyggeriet er sammensat og har udviklet sig fra 1850 og frem til i dag. Bogen ’Dansk Byggeskik – Etagebyggeriet gennem 150 år’ udkommer den 3. maj 2013.

I 2009 udgav Grundejernes Investeringsfond og Realdania en webportal, danskbyggeskik.dk, som sikrer let og gratis adgang til en guldgrube af litteratur, lærebøger, tidskriftsartikler, lovstof, normer og standarder, der beskriver og definerer dansk etagebyggeri gennem halvandet århundrede. Siden udgivelsen er mængden af digitaliseret materiale i biblioteket næsten fordoblet, så portalen i dag indeholder op mod 120.000 sider, fordelt på mere end 1.300 publikationer.

I tilknytning til portalens bibliotek skrev arkitekt, lektor emeritus Jesper Engemark, DTU, en lang række artikler, som i detaljer beskriver etagebyggeriets historiske udvikling. Artiklerne er tilgængelige på webportalen, men udgives nu også i bogform.

”Erfaringer viser, at de færreste brugere af internettet læser lange, grundige fagartikler direkte på skærmen, men i stedet sætter printeren i gang for at få stoffet på papir. Det ønsker vi at tage konsekvensen af med udgivelsen af artiklerne om dansk etagebyggeris udvikling i bogform. Samtidigt håber vi på, at det vil få endnu flere til at læse artiklerne. De er nemlig en fin indgang til en grundlæggende viden, som alle byggefolk i Danmark bør have på nethinden”, siger Lars Axelsen, adm. direktør i Grundejernes Investeringsfond, og dermed den ene af de to udgivere.

Den anden udgiver, direktør Hans Peter Svendler, Realdania, supplerer:

”Der er stor efterspørgsel på viden om, hvordan etageboliger kan renoveres, så de er fremtidssikret. Det vidner de mange besøg på danskbyggeskik.dk også om. Det er glædeligt, at vi nu har fået samlet den viden i en bog, så vi kan nå endnu bredere ud”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Ligesom adgangen til portalen er gratis, vil den nye bog også være det. Folkene bag bogen håber, at de byggefaglige uddannelser vil tage bogen til sig og fremover lade den indgå i undervisningen, både som opslagsværk og som den gode fortælling om historien bag den danske byggeskik.

Besøg www.danskbyggeskik.dk

Rekvirer bogen på www.gi.dk (”Bestil materiale”)

Fakta

Webportalen danskbyggeskik.dk er ét af resultaterne af udviklingsinitiativet Renovering 2010, som Grundejerenes Investeringsfond og Realdania indgik et partnerskab omkring i 2006. Siden udgivelsen har portalen haft 36.000 unikke brugere med 60.000 besøg, og et gennemsnit på 40-50 brugere pr. dag året rundt. Brugerne er primært tekniske rådgivere, men også forskere, undervisere og studerende bruger portalen, når de skal finde frem til historisk viden om dansk byggetradition.

danskbyggeskik.dk har en ’søster’, danskebygningsmodeller.dk, der ligeledes er et resultat af Renovering 2010. Mens førstnævnte favner den skriftlige viden, indeholder sidstnævnte en visualisering heraf via 3D-modeller af historiske sammenbygningsdetaljer, således de to portaler supplerer hinanden.

Jesper Engelmark, der har en fortid som praktiserende arkitekt, byggeforsker og underviser, har tidligere været forfatter til bl.a. bogen ’Københavns etageboligbyggeri 1850-1900’ (SBi-rapport 142). Jesper er én af initiativtagerne til danskbyggeskik.dk og fungerer som leder af redaktionen, der finder og prioriterer de publikationer, som portalen indeholder.