x

International idékonkurrence om nyt H.C. Andersen eventyrhus i Odense

Pressemeddelelse 3. september 2013

H.C. Andersens eviggyldige fortællinger taler til mennesker overalt i verden og læses af både børn og voksne. Men eventyrskatten mangler fysiske rammer, der står mål med poesien. Nu indbyder Odense Bys Museer og Odense Kommune til en åben, international idékonkurrence om et nyt formidlingskoncept, et nyt eventyrhus og en magisk have. En ny attraktion, der både skal byde velkommen til digterens eventyrverden og fungere som et vartegn i verdensklasse for Odense. Idékonkurrencen gennemføres med støtte fra Realdania.

Markant attraktion

Det lille, gule hjørnehus, der kendes som H.C. Andersens fødehjem er én af Odenses hovedattraktioner. Som det er i dag, tager stedets formidling udgangspunkt i forfatterens person og liv, men formår i mindre grad at leve op til den store interesse for eventyrene, som er fælles for gæsterne fra hele verden.

Med en storstilet, international idékonkurrence inviterer Odense Bys Museer og Odense Kommune nu bl.a. arkitekter, formidlere, og kunstnere til at byde ind med nytænkende idéer til et samlende koncept, der binder stedets eksisterende tilbud sammen i én markant attraktion. Det nye eventyrhus skal samle, videreføre og udvikle de oplevelser, museet tilbyder i dag, og samtidig skal der tilføjes et nyt lag, så eventyrene i højere grad bliver indgang til H.C. Andersens univers. Eventyrhuset skal formidle fortællingernes kraft og tilbyde en totaloplevelse, hvor nysgerrighed, fantasi, oplevelse og refleksion går hånd i hånd med arkitektur af den allerhøjeste kaliber:

”Eventyrhuset skal afspejle H.C. Andersens internationale betydning og være et eksempel på arkitektur af højeste kvalitet, og haven skal være et unikt byrum, der inviterer både byens borgere og eventyrhusets gæster til inspiration, fordybelse, overraskelse og leg. Drømmen er at skabe en stærk helhed, som skal indpasses i omgivelserne med respekt og elegance, siger Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef ved Odense Bys Museer.

Eventyrhuset – del af ny bymidte

Netop nu er der en enestående mulighed for at nytænke området omkring H.C. Andersens Hus i forhold til byen. Konkurrenceområdet ligger i en del af Odenses midtby, der i disse år er under udvikling. Bydelen, der i 1960’erne blev skåret over af den firesporede Thomas B. Thriges Gade, skal forbindes igen, og nye, grønne bykvarterer og byrum skal danne ramme om boliger, arbejdspladser, handel og kulturtilbud.

”I Odense arbejder vi med byudvikling i en sådan grad, at byen om 10 år vil være meget anderledes end i dag. Visionen om en mere sammenhængende bymidte er en enestående ramme for udviklingen af H.C. Andersen Eventyrhus og have. Begge dele bliver en markant del af det historiske Odense og en attraktion, som både borgere og besøgende vil få glæde af," siger Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense Kommune.

Resultatet af idékonkurrencen vil indgå i udviklingen af en efterfølgende projektkonkurrence, der skal bringe konceptet endnu tættere på virkeligheden. Vinderforslag belønnes med samlet op til 100.000 EUR.

Idékonkurrencen gennemføres med støtte fra Realdania.

Læs mere på www.houseoffairytales.odense.dk 

FAKTA

Idékonkurrencen henvender sig til arkitekter, museumsfolk, formidlere, designere, landskabsarkitekter, byplanlæggere, teaterfolk og andre med gode idéer. Akademisk Arkitektforening er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet.

Der efterspørges forslag til et formidlingsmæssigt og rumligt helhedsgreb, der med eventyrene som omdrejningspunkt binder stedets eksisterende tilbud sammen i én samlet attraktion af internationalt format.  Resultatet af idékonkurrencen vil være et væsentligt bidrag til udviklingen af programmet for en efterfølgende indbudt projektkonkurrence.

Besvarelsen af konkurrenceopgaven skal forholde sig til programmets beskrivelse af visionen for et H. C. Andersen eventyrhus og en eventyrlig have. Det formidlingsmæssige indhold og eventyrhusets og havens rumlige og arkitektoniske rammer skal beskrives i ét samlet koncept.

Forslag skal indsendes senest 29. november 2013, og resultatet forventes offentliggjort ultimo marts 2014. Det forventes, at den efterfølgende projektkonkurrence udskrives i løbet af 2014. På baggrund af idékonkurrencen udvikles projektets størrelse, økonomi og tidsplan.

Hent program for idékonkurrence på www.houseoffairytales.odense.dk

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Odense Bys Museer