x

Borgere inddrages i udstilling om forstadens hverdagsliv

Pressemeddelelse 7. marts 2013

Kroppedal Museum har, i samarbejde med Arbejdermuseet, taget fat på planlægningen af en udstilling om forstaden i fortid, nutid og fremtid. Udstillingen åbner i efteråret 2014 og vil bestå af to pop-up udstillinger på Vestegnen og en udstilling på Arbejdermuseet i København.

Hvor pop-up udstillingerne kommer til at være, vil museumsinspektør fra Kroppedal Museum Mette Tapdrup Mortensen endnu ikke afsløre: "Ideen med pop-up museerne er, at museet skal komme ud, hvor borgerne bor, og at borgerne skal være med til at skabe udstillingerne." Mere end halvdelen af Danmarks befolkning bor i forstadsområder, og fremtiden ligger i forstæderne, hvor størstedelen af befolkningen også fremover skal leve, bo og arbejde. "Forstaden bliver ofte præsenteret som et uinteressant sted uden historie. Et sted, hvor folk bare bor. Men sandheden er jo, at det er her midt i al "almindeligheden", at man finder en væsentlig del af vores velfærdshistorie", siger Mette Tapdrup Mortensen og fortsætter:

 "Forstadens historie, dens nutidige status og de fremtidige udviklingspotentialer er værd at beskæftige sig med, og vi glæder os til at involvere borgerne i arbejdet med udstillingerne."

Kroppedal Museum er Vestegnens museum, og udstillingen er et led i den generelle undersøgelse af visioner og virkelighed i Fingerplanlægningen for Storkøbenhavn. Realdania, der har støttet udstillingen, arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Udstillingen vil i høj grad fokusere på forholdet mellem bygninger og de mennesker, der lever eller arbejder i dem. Udstillingen modtager økonomiske bidrag fra Realdania (750.000 kr.) og Kulturstyrelsen (450.000 kr.). Pressemeddelelsen er udsendt af Kroppedal Museum.