x

Intelligent byrumsdesign med mennesket i fokus

Pressemeddelelse 18. november 2013

På et offentligt sted i Aarhus skal lyd- og lysdesign i træerne anspore de forbipasserende til samtale og kontakt. Designprojektet LydLys udvikles i samarbejde mellem Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet og Natur & Miljø ved Aarhus Kommune og er støttet af Realdania.

Natur og teknologi smelter sammen, når træerne på et offentligt sted i Aarhus bliver udstyret med lyd- og lysteknologi, der reagerer på de besøgendes samtaler. LydLys er et eksperimentelt bud på, hvordan byrummet kan designes, så det i højere grad understøtter samtaler og anden social interaktion mellem de mennesker. Hensigten er at gøre byen mere levende og socialt stimulerende for dem, som færdes i den til hverdag.

"Vi vil gerne være med til at afprøve, hvordan moderne lyd-og lysteknologi kan anvendes som et instrument til at skabe levende og attraktive byrum. LydLys i Aarhus er et spændende eksperiment der viser, at hvordan forandringer i de sociale aktiviteter kan gøres synlige og forstærke det sociale liv,” siger projektleder Anne-Mette Gjeraa, Realdania.

Design der fremmer samtale

LydLys installeres i Aarhus på tre steder med træer, hvorunder det er muligt at tage ophold. Ved hvert træ placeres en lydsensor og en lysinstallation der aktiveres, når mennesker taler i nærheden. Lydsensoren i udløsertræet sender signal til lysinstallationen i modtagertræet. Aktiveringen fungerer sådan, at træ nr. 1 aktiverer træ nr. 2, træ nr. 2 aktiverer træ nr. 3 og træ nr. 3 træ nr. 1. Man kan således ikke påvirke sit eget træ, men kun det modstående. Jo mere samtale, jo kraftigere lys.

Figur

Lys i trækronerne

Det frembragte lys i trækronerne skal minde om det menneskelige åndedræt. Den besøgende skal få fornemmelsen af, at træet trækker vejret, når installationen er aktiveret. Det organiske element i lyset skal dels gøre træerne mere levende, dels visualisere og spejle samtalerne og dermed vise den sociale kontakt omkring træet.

LydLys har også lysbesparende kvaliteter, eftersom lysdesignet kun aktiveres, når mennesker taler. LydLys er derfor et nytænkende bud på bæredygtig byrumsbelysning.

Det er planen, at LydLys er færdiginstalleret i sommeren 2014. I samarbejde med Aarhus Kommune vil det blive fastlagt, hvor de tre forsøgsområder skal ligge.

De tre forsøgsområder i LydLys bliver placeret i synlig afstand fra hinanden.

Realdania har bidraget med 151.000 kr. til LydLys.