x

Ny bog om bylivsstudier

Pressemeddelelse 23. maj 2013

I bogen ”Bylivsstudier” sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre mere end 50 års studier af, hvordan byens form og liv spiller sammen. Bogen udkommer mandag den 27. maj på forlaget Bogværket.

Omkring 1960 tog opførelsen af store, modernistiske bebyggelser for alvor fart. På samme tid begyndte invasionen af privatbiler for alvor – både i de gamle byer og de nye byområder. Ingen vidste dengang, hvordan de nye tendenser ville påvirke livet i byerne.

Man vidste ganske enkelt ikke, hvordan byens form påvirkede byens liv. Det blev startskuddet til 50 års arbejde med igen at bringe respekt og omsorg for livet i byerne og de mennesker, der dagligt bruger byerne tilbage.

Først måtte der skaffes viden om relationen mellem by og mennesker. Siden måtte den viden omsættes til nye menneskeorienterede planlægningsredskaber – både for de eksisterende og de nye byområder.

Det blev efterhånden et uomgængeligt arkitektonisk og planlægningsmæssigt fagområde: Bylivs- og byrumsforskning.

I Bylivsstudier sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre egne og andre forskeres erfaringer. Forfatterne gennemgår udviklingen fra de første forsøg med at kortlægge bylivet og frem til de konsistente metoder, der i dag giver os den nødvendige baggrundsviden for indgreb og ændringer, der fremmer byens sociale interaktion og attraktion.

Bogen fører bag om de resultater, der senest er fremlagt i Jan Gehls bog Byer for mennesker (2010), og som i 2013 vil være oversat til 19 sprog.

Bylivsstudier giver både konkrete metoder til at studere byens liv. Samtidig redegør den for fagområdets udvikling, og de bemærkelsesværdige resultater, som det har ført med sig over hele verden. Bogen giver også anvisninger og anbefalinger til, hvordan disse resultater omsættes i praksis. Det bliver vist med eksempler fra blandt andet New York, Melbourne, Sydney og København.

Undersøgelser af byens liv kan give input til de overordnede beslutnings- og planlægningsprocesser som et politisk redskab og til design af individuelle projekter - som gader, pladser eller parker, altså byrum i bredeste forstand.

Så målet er stadig det samme: at generobre byens rum på menneskers præmisser, både når man planlægger nye byer og når man omdanner eksisterende. Det handler stadig om at flytte fokus fra den arkitektoniske form til samspillet mellem byens form og liv.

Enhver, der er interesseret i at forbedre byens liv vil finde inspiration, værktøjer og eksempler i denne vejledning, der er skrevet og gennemillustreret i en let tilgængelig form.

Bogen udkommer i København på Bogværket og er under forberedelse i Washington og Beijing.

Forskningen og bogen Bylivsstudier er støttet af Realdania.

Fakta
Titel: Bylivsstudier
Forfattere: Jan Gehl og Birgitte Svarre
192 sider, format 254x210 mm.
ISBN: 978-87-92420-23-7 

Vejledende salgspris: 298 kr

Udgiver: forlaget Bogværket

Bogen kan rekvireres til anmeldelse hos forlaget. Skriv til: info@bogvaerket.dk