x

Ny campus skal løfte Slagelse bymidte

Pressemeddelelse

23. oktober 2013

Uddannelsesmiljøet i Slagelse skal fungere som løftestang for en udvikling af bymidten i Slagelse. Det er visionen bag den udviklingsplan for et campusområde i Slagelse by, der nu udarbejdes i samarbejde med Realdania. Bag planen står Slagelse Kommune og Realdania, der samarbejder med University College Sjælland (UCSJ), Syddansk Universitet (SDU) og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

Stationsområdet i Slagelse skal udvikles til et levende og aktivt campusmiljø, hvor de studerende også kan opholde sig uden for undervisningslokalerne både på campusområdet – og i bymidten. Det er visionen for en ny udviklingsplan, som Realdania har valgt at støtte med 400.000 kroner. 

”I vores vision for Slagelse Kommune er fokus netop på at styrke uddannelsesmiljøet. Det er derfor dejligt, at Realdania også har øje for mulighederne for at skabe et blomstrende campusmiljø midt i Slagelse by. Realdanias bidrag til byrumsanalyse og masterplan bringer os et stort skridt nærmere på at kunne realisere visionen for campusområdet og give de studerende gode rammer,” siger borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.

Visionerne for campus Slagelse

Planen skal give et bud på, hvordan en række regionale uddannelsesinstitutioner kan udbygge i den eksisterende by, så byen bindes bedre sammen. Ambitionen er på en gang at skabe et attraktivt campusområde og en fremtidssikret midtby.  

”I Slagelse ligger campus midt i byen – med kort afstand til det hele. Derfor er det oplagt for Slagelse at markere sig som en lille universitetsby, som er anderledes end de store universitetsbyer. Det er nemt at overskue og let at skabe netværk mellem studie og erhvervsliv. Visionen er at skabe et levende og aktivt campusområde midt i Slagelse by”, siger Campus og Institutleder Torben Andersen fra Syddansk Universitet.

Nogle af de ideer, der er på bordet, er en campusstrøggade langs Sdr. Stationsvej, åbne kontormiljøer for iværksættere, åben kantine/cafe/folkekøkken, en multihal og et ungdomskollektiv i en containerby.

”Det arbejde, som Slagelse nu tager fat på, er et eksempel på, hvad byerne uden for de store vækstcentre kan gøre for at holde midtbyen levende. Det handler om at få øje på de kvaliteter og styrker som kendetegner den enkelte by, og bruge dem til at gøre byen attraktiv. Slagelse Kommune har klogt valgt at undersøge, hvordan det potentiale, der ligger i byens særlige uddannelsesmiljø kan give byen et løft”, siger projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania.   

Campusby skal bringe forskere og erhvervsliv tættere sammen 
I visionen for campusområdet lægges der stor vægt på, at undervisningsmiljøet og det lokale erhvervsliv får gode rammer og muligheder for at samarbejde. Syddansk Universitet, University College Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland og Slagelse Kommune vil sammen fremme et tværfagligt videns- og vækstmiljø. 

  • Finansiering

    Realdania har bidraget med 400.000 kr. til en byrumsanalyse og masterplan for Slagel-se by. Den skal danne beslutningsgrundlag for Slagelse Kommunes videre arbejde med at løfte byen som en videns- og uddannelsesby

    Slagelse byråd har afsat 20 mio. kr. på budgettet for 2014 til initiativer og aktiviteter, der kan udvikle campusområdet i de kommende år. Håbet er, at en del af den pulje skal afsættes til projekter og initiativer igangsat af brugerne selv. 

    Tidsplan

    Processen for et campus- og vækstmiljø i Slagelse er delt op i en planlægningsfase og en realiseringsfase. Planlægningsfasen foregår i 2013-2014, hvor byrumsanalyse og masterplan gennemføres. Et egentligt byggeri forventes tidligst at ske fra 2016.