x

Ny brug kan sikre danske kirkebygninger

Pressemeddelelse 6. juni 2013

Københavns Stiftsråd har indstillet 14 københavnske kirker til lukning. Om alle 14 kirker ender med at blive lukket er endnu ikke afklaret, men det er sandsynligt, at både København og resten af landet i nær fremtid får behov for at afvikle en række kirker. Selvom forkyndelsen forsvinder fra kirkerummet, er kirkebygningernes betydning for lokalsamfundet dog langt fra udspillet, og de har potentiale som ramme om fællesskaber og aktiviteter. Et nyt projekt skal skabe viden og undersøge, hvordan de lukkede kirker kan bruges til nye formål, der gavner de lokalområder og byer, som kirkerne er en del af. Projektet gennemføres af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Kirkefondet for Realdania.

Ny viden og inspiration på vej

Da Ministeriet for Ligestilling og Kirke i april i år modtog Københavns Stiftsråds indstilling af 14 københavnske kirker til lukning, var der tale om en historisk begivenhed. I nyere tid er der kun lukket et mindre antal kirker i Danmark. Med de aktuelle, københavnske kirkelukninger – og udsigt til flere på landsplan – er der derfor opstået et behov for at skabe ny viden og undersøge mulighederne for, hvordan kirkerne kan genanvendes til nye formål og aktiviteter.

Med støtte fra Realdania gennemfører Dansk Bygningsarv nu et projekt, der skal kortlægge udfordringer og muligheder for ny brug af danske kirker. Målet er at bidrage med viden om og inspiration til, hvordan kirkebygningerne kan bevares og genanvendes i respekt for bygning og tradition og til gavn for lokalsamfundet:

”De danske kirker er væsentlige kulturbærende bygninger, og selvom de kirkelige handlinger forsvinder fra nogle af dem, har bygningerne stadig deres berettigelse – både som en vigtig del af vores fælles kulturarv og som fysisk ramme om lokalt liv. Det er Realdanias håb, at projektet vil inspirere en bred gruppe af aktører til at nytænke kirkens rum. Med respekt for den enkelte kirkes bygningsmæssige kvaliteter og rolle i samfundet, tror vi på, at der kan skabes ny og økonomisk bæredygtig genanvendelse til gavn og glæde for de samfund, kirkebygningerne indgår i,” siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Analysen skal også se nærmere på kirkebygningernes fysiske rammer, geografisk beliggenhed, kirkernes sociale og kulturelle funktion samt opland, omgivelser og lovgivningsmæssige rammebetingelser. Og ikke mindst vil der blive hentet viden og inspiration fra udenlandske eksempler på genanvendte kirker.

Ramme om nye fællesskaber

Otte af de 14 kirker, der er indstillet til lukning falder tilbage til Kirkefondet, som er med i projektet. Her håber man, at nogle af de lukkede kirker fortsat kan være ramme for et meningsfuldt fællesskab i lokalområdet:

”I Danmark er vi ikke vant til at se kirken blive brugt som andet end et kirkerum, men vi skal lære at forstå de tidligere kirkebygninger som en ressource, der også i fremtiden kan danne ramme om fællesskaber. I Kirkefondet er vi meget opmærksomme på de muligheder, som tidligere kirker kan have som ramme om socialt hjælpearbejde eller kulturelle aktiviteter, ” siger Morten Skrubbeltrang, der er generalsekretær i Kirkefondet. 

FAKTA

Dansk Bygningsarv gennemfører i samarbejde med Kirkefondet projektet Ny brug af kirker for Realdania.

Gennem analyser af kirkernes bygninger og lokalområder samt inspirerende casestudier er formålet at give en række overordnede anbefalinger til, hvordan danske kirker kan genanvendes samt at udvikle en samling idéer til genanvendelse af udvalgte københavnske kirker.  Projektet resulterer i en rapport om de danske kirkers genanvendelsesmuligheder, idéer til genanvendelse af udvalgte københavnske kirker samt et fagligt seminar, hvor projektets resultater præsenteres og diskuteres. Projektet afsluttes ved udgangen af 2013.