x

Schønherr skal udvikle Hobro bymidte

Pressemeddelelse 14. marts 2013

En enig dommerkomite har valgt Team Schønherr som vinder i konkurrencen om en samlet udvikling af Hobro bymidte. Nu går arbejdet for alvor i gang med at skabe en bedre sammenhæng mellem by og havn samtidig med at adgangen til bymidten styrkes og bustrafikken får bedre forhold.

Konkurrencen om, hvem der havde det bedste forslag til at udvikle Hobro bymidte er nu afgjort, og det blev forslaget fra Team Schønherr, der vandt. Forslaget bygger videre på Hobros eksisterende kvaliteter og lægger samtidig op til at lade byen komme ned til fjorden.

En by finder sin fjord
Vinderforslaget indebærer, at Havnegade igen skal gå direkte ned mod Søndre Kaj og fjorden, ligesom den gjorde i 1970’erne. På den måde skaber man plads til at bygge en ny bydel mellem Havnegade og Østergade med en serie mindre byrum.

I inderhavnen ved siden af rådhuset skal det store grønne areal lægges om, så der skabes et byrum, der tiltrækker besøgendes opmærksomhed mod fjorden. Som en del af byrummet skal der laves en siddetrappe, der gør det muligt at komme helt tæt på vandet.

Hobro har længe trængt til en ny busterminal, og i vinderforslaget er den vist som en ”ø”, der udgør et byrum i sig selv. Løsningen vil gøre området mere overskueligt for chauffører og passagerer, og give mulighed for nye, moderne ventefaciliteter.

Teamet skal nu i gang med at projektere veje, byrum og busterminal. I alt drejer det sig om fire konkrete, fysiske projekter, som efter planen skal realiseres i løbet af 2014 og begyndelsen af 2015.

En skræddersyet løsning der kan inspirere andre
Schønherr har tidligere været involveret i omdannelsesprojekter af denne type, og har bl.a. været med til at udvikle et område i Hobro, hvor den tidligere spritfabrik lå, lige som de har været en del af holdet bag kommunens fjordatlas. 

"Det er tydeligt, at Schønherr kender Hobro rigtig godt, og har en god fornemmelse for, hvad der skal til her. Jeg er overbevist om, at vi med dette forslag vil få en rigtig flot midtby om få år," siger medlem af dommerkomiteen Preben Christensen (S) 

"Vinderforslaget er meget gennemarbejdet og giver et interessant bud på, hvordan man kan skabe en attraktiv forbindelse mellem by og fjord ved hjælp af nye byrum og en ny bystruktur. Desuden bygger forslaget videre på Hobro Midtbys eksisterende kvaliteter, så byens livsnerve fastholdes. Det synes vi, er positivt. Projektet i Hobro vil uden tvivl være et godt inspirationseksempel for andre byer i Danmark, der har lignende udfordringer i en bymidte, der skæres igennem af store trafikårer," uddyber direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

FAKTA

Vinderteamet består af: Schønherr, Via Trafik, Holscher Arkitekter og Lindgaard rådgivende ingeniører.

Konkurrenceforløb
Hobro bymidte skæres i dag igennem af Brogade , og vejen adskiller midtbyen fra de stemningsfyldte områder ved fjorden. Derfor satte kommunen sammen med Realdania sidste år en konkurrence i gang om en samlet udviklingsplan for Hobro Bymidte, som forbedrer sammenhængen mellem by og havn, og som giver plads til udvikling af det centrale byområde i fremtiden.

Konkurrencen gik i gang 26. juni 2012, hvor fem teams var prækvalificeret. I november 2012 blev to teams udvalgt til at gå videre. Vinderteamet skal nu i gang med at projektere en omlægning af Havnegade, Brogade og busterminalområdet samt et byrum ved havnen. De fire projekter skal efter planen realiseres i løbet af 2014 og begyndelsen af 2015.

En række højt kvalificerede rådgiver-teams har vist interesse for projektet. Men det var Schønherr, Via Trafik, Holscher Arkitekter og Lindgaard rådgivende ingeniører, som kom med det bedste forslag.

Økonomi
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Realdania, Mariagerfjord Kommune og Trafikstyrelsen. Hensigten er at skabe bedre fremkommelighed for busserne i bymidten, bedre sammenhæng mellem by og havn og nye byggemuligheder i bymidten.

Realdania bidrager med 14 mio. kr., Mariagerfjord Kommune med 14 mio. kr. og Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje med 11,7 mio. kr. – i alt 39,7 mio. kr.
Budgettet dækker både selve konkurrencen og den efterfølgende realisering af Hobros busterminal samt tre vej- og byrumsprojekter.